banner

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng

Trong việc kinh doanh, hàng hóa sẽ không thể tránh khỏi việc hết hạn sử dụng. Do đó, để tiến hành việc tiêu hủy hàng hóa này, bạn cần lập mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản hủy hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng mới nhất, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng là gì?

Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng là một tài liệu được lập trong quá trình kinh doanh để ghi lại việc tiêu hủy hàng hóa đã hỏng và không thể sử dụng được do đã hết hạn sử dụng quy trình tiêu hủy hàng hóa do nhà nước quy định hoặc doanh nghiệp tự xây dựng.

Biên bản này thường được lập để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến việc tiêu hủy hàng hóa. Biên bản cung cấp thông tin về các chi tiết của hàng hóa bị hỏng, nguyên nhân hỏng, quy trình tiêu hủy và người chịu trách nhiệm tiến hành tiêu hủy.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

2. Mục đích lập biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng

Biên bản hủy hàng hóa hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng được sử dụng để ghi nhận việc tiêu hủy các sản phẩm không còn đủ điều kiện để sử dụng hoặc bán ra thị trường. Mục đích chính của việc lập biên bản này là để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Cụ thể, biên bản hủy hàng hóa hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng có thể được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Kiểm soát chất lượng: Biên bản này giúp các doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận rằng hàng hóa đã bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng không được sử dụng hoặc bán ra thị trường. Điều này đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm đáng tin cậy và an toàn được tiếp tục được tiêu thụ.
  • Quản lý rủi ro: Việc lập biên bản hủy hàng hóa hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro liên quan đến việc sử dụng hoặc bán các sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng hoặc an toàn. Bằng cách hủy bỏ chúng, doanh nghiệp tránh được các vấn đề pháp lý và tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng hoặc phân phối các sản phẩm không đáng tin cậy.
  • Báo cáo và ghi chép: Biên bản này cung cấp bằng chứng cho việc hủy hàng hóa hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng và có thể được sử dụng làm tài liệu để báo cáo cho các cơ quan quản lý, bảo vệ người tiêu dùng và thực hiện các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

3. Hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng được khấu trừ các loại thuế không?

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

“b, Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.” 

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có hàng hoá bị hư hỏng, hết hạn sử dụng sẽ được tính vào chi phí vào thu nhập chịu thuế

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận tài sản

4. Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng

Công ty……

Số: ……./BB-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày  ….  tháng ..  năm……

BIÊN BẢN HUỶ HÀNG TỒN KHO HẾT HẠN SỬ DỤNG

– Căn cứ Quyết định 01/HH/QĐ/….. ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty …….

– Căn cứ biên bản kiểm kê và đề nghị huỷ hàng tồn kho hết hạn sử dụng của các bộ phận thuộc Công ty ………………

Hôm nay ngày …tháng ….năm…. tại kho … của Công ty …………… chúng tôi gồm:

1 ………………………………………………………………………….     Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………….     Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………….     Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

Cùng nhau tiêu huỷ số lượng hàng hoá quá hạn sử dụng không bán được theo bảng kê dưới đây:

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ngày nhập Ngày hết hạn sử dụng
1
2
3
4
5
Kế toán

(Ký, họ tên)

  Nhân viên kho hàng

(Ký, họ tên)

  Bảo vệ

(Ký, họ tên)

          

Giám đốc  

(Ký, họ tên)

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng  Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An