banner

Một số nhầm lẫn khi thực hiện hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới. Và không phải ai cũng hiếu đúng khi thực hiện hợp đồng lao động, FBLAW xin gửi đến bạn đọc bài viết này để hiểu rõ và tránh nhầm lẫn khi thực hiện hợp đồng lao động.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012.

– Luật Bảo hiểm Xã hội 2014.

FBLAW gửi đến bạn đọc 05 nhầm lẫn thường gặp khi thực hiện hợp đồng lao động:

Thứ nhất, ký kết Hợp đồng Cộng tác viên hoặc Hợp đồng Khoán việc thì không phải tham gia các loại bảo hiểm

Hiện nay, không ít doanh nghiệp và người lao động vẫn có nhận định rằng:

Ký kết Hợp đồng Cộng tác viên và Hợp đồng Khoán việc thì KHÔNG tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Thất nghiệp).

Nhận định này là SAI. Vì, Hợp đồng Cộng tác viên và Hợp đồng Khoán việc vẫn là HĐLĐ khi những hợp đồng ấy chứa đựng những nội dung mang bản chất của quan hệ lao động và quy định nội dung như một HĐLĐ theo quy định tại Điều 23 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Thứ 2, người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo nếu HĐLĐ chấm dứt đúng pháp luật

Nhận định nêu trên là SAI. Vì, Hợp đồng đào tạo và HĐLĐ là 02 hợp đồng độc lập.

Do đó, người lao động có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo theo quy định về việc hoàn trả chi phí đào tạo có trong Hợp đồng đào tạo đã ký kết, chứ không phụ thuộc vào việc HĐLĐ chấm dứt đúng hay không đúng pháp luật.

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì họ chắc chắn phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3, Điều 43 của Bộ luật Lao động năm 2012, mà không nhất thiết xem xét nội dung Hợp đồng đào tạo.

Thứ ba, tiền lương thử việc phải bằng 85% tiền lương chính thức

Theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động năm 2012, Tiền lương được cấu thành bởi 03 thành tố là: Mức lương theo công việc hoặc chức danh, Phụ cấp lương và các Khoản bổ sung khác.

Đồng thời, Điều 28 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”.

Do đó, nhận định nêu trên là SAI. Tiền lương thử việc do đôi bên tự do thỏa thuận, miễn rằng không thấp hơn 85% Mức lương của công việc đó.

Thứ tư, có thể ký kết Phụ lục HĐLĐ một cách không hạn chế để sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ

Nhận định nêu trên là SAI. Phụ lục HĐLĐ là một bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực như HĐLĐ; tuy nhiên, việc ký kết, sử dụng Phụ lục HĐLĐ phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

– Phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều, khoản của HĐLĐ không được có nội dung dẫn đến cách hiểu khác với HĐLĐ đã ký kết;

– Thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng HĐLĐ lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động năm 2012;

– Phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Quý thành viên có thể tham khảo công việc: Giao kết phụ lục hợp đồng lao động.

Thứ năm, nơi người lao động có HĐLĐ giao kết đầu tiên sẽ chịu trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc.

Trường hợp người lao động có làm việc ở nhiều nơi thì việc xác định trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc phải căn cứ theo quy định tương ứng với từng loại bảo hiểm đó; Cụ thể:

Đối với Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Thất nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động theo HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia;

Đối với Bảo hiểm Y tế, người lao động và người sử dụng lao động theo HĐLĐ có mức lương cao nhất trong số các hợp đồng có trách nhiệm tham gia;

Đối với Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp thì tất cả người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia mà không phân biệt nơi đầu tiên hay mức lương cao thấp.

Trên đây là một số nhầm lẫn thường gặp khi thực hiện hợp đồng lao động để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0385953737 hoặc 0973.098.987.

Trân trọng.