banner

Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình

Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình là một tài liệu quan trọng giữa chủ đầu tư và nhà thầu để định rõ trách nhiệm và cam kết của cả hai bên trong việc thực hiện dự án. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình là gì?

Bản cam kết được sử dụng nhằm mục tiêu đưa ra lời cam kết giữa các bên cùng tham gia một hoạt động kinh doanh hay công việc nào đó. Các biểu mẫu giấy cam kết thường mang rất nhiều thông tin quan trọng nên nó được soạn thảo rất phức tạp và có nhiều quy định.

Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình là văn bản đưa ra cam kết về tiến độ công trình giữa nhà đầu tư và nhà thầu, mục đích ràng buộc trách nhiệm thực hiện công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại đô thị

2. Giá trị pháp lý của biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình.

Trong xây dựng, việc đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án công trình là một yếu tố rất quan trọng. Đòi hỏi các bên phải có cam kết rõ ràng đảm bảo về thời gian thi công và chất lượng công trình, mục đích để các bên nắm bắt chặt chẽ về tiến độ thi công.

Mẫu biên bản cam kết được sử dụng với mục đích đây chính thoả thuận nội dung công việc thực hiện đã thống nhất của các bên. Cả hai bên đều phải có sự thỏa thuận hợp tác, thống nhất với nhau về việc cam kết các luật pháp cũng như có sự ràng buộc lẫn nhau về mặt pháp luật và thực tế. Trong trường hợp một trong hai bên cam kết không thực hiện theo như đúng như những luật pháp đã cam kết thì sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả hai bên, điều này giúp ràng buộc trách nhiệm giữa các bên, đảm bảo rằng mọi bên đều có trách nhiệm và sẽ tuân thủ cam kết của mình.

Biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình sẽ cung cấp một cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp về tiến độ thi công. Nếu một bên không tuân thủ cam kết của mình và gây ra chậm trễ trong tiến độ thi công, biên bản này có thể được sử dụng làm chứng cứ trong các vụ kiện và tranh chấp pháp lý liên quan.

3. Vai trò của biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình:

Biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình sẽ cung cấp một cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp nếu có về tiến độ thi công, vì vậy có vai trò quan trọng trọng việc:

– Đảm bảo tuân thủ tiến độ: Biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều cam kết tuân thủ thời gian hoàn thành dự án, điều này giúp tránh việc thi công kéo dài hoặc chậm trễ, gây ảnh hưởng đến chất lượng và ngân sách của dự án.

– Xác định trách nhiệm: Biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên liên quan, Nếu có bất kỳ sự chậm trễ hoặc vi phạm nào, biên bản này có thể được sử dụng như một bằng chứng để yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu được giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự

4. Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình

TÊN CÔNG TY

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số: …../CK-TCT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN CAM KẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Căn cứ: –  Bộ Luật Dân sự

– Luật Thương mại

– Luật Xây dựng

– Hợp đồng số…….. ký kết ngày …… tháng ….. năm 2023, giữa …………..

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., chúng tôi là:

CÔNG TY …………….. – Chủ đầu tư ………..……..……………..……………..……………..……………..…………..……………..………….

Địa chỉ: ……………………………………..……………..………………………..……………..……………..…………..……………..……………

Mã số thuế: ………………………………….……………..……………………..……………..……………..…………..……………..……………

Số điện thoại: ………………………………..……………..……………………..……………..……………..…………..……………..……………

Người đại diện theo pháp luật: Bà …………………………….………………….……………..……………..…………..……………..…………

CMND số …………………. cấp ngày ……………. tại …………………………………..……………..…………..……………..……………….

Chúng tôi lập biên bản với nội dung sau:

Do vậy, bằng văn bản này, công ty chúng tôi cam kết:

– Hoàn thành đúng tiến độ của các hạng mục Dự án theo đúng thời gian trước ngày…………….;

– Để đảm bảo tiến độ thi công, bổ sung nguồn tài chính và nhân lực để triển khai công trình và hoàn thành theo thời hạn cho các hạng mục.

Trong trường hợp vi phạm các cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

CÔNG TY ……………..

Giám đốc

BẢNG CAM KẾT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Giai đoạn 1 (từ năm… đến năm…)

Giai đoạn… (từ năm… đến năm…)
Năm…..            Năm……

Năm…..          Năm……

1 Hạng mục ……
2 Hạng mục ……
3 Hạng mục ……

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu Biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An