banner

Mẫu biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Mẫu biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự là văn bản bao gồm các thông tin ghi chép lại việc định giá tài sản tài sản tranh chấp phục vụ quá trình xét xử vụ án dân sự. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Biên bản đánh giá tài sản trong tố tụng dân sự là gì:

Mẫu biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự là văn bản bao gồm các thông tin ghi chép lại việc định giá tài sản tài sản tranh chấp phục vụ quá trình xét xử vụ án dân sự

Bất kỳ tranh chấp tài sản nào cũng đều liên quan đến giá trị của tài sản đó, các bên tranh chấp không thể phân chia tài sản do không thể tự định giá được giá trị tài sản tranh chấp. Hiện nay có rất nhiều trường hợp tranh chấp tài sản, khi tiến hành chia tài sản vẫn không giải quyết được tranh chấp vì các đương sự cho rằng tài sản được định giá là chưa chính xác, chưa thỏa đáng nên yêu cầu tiến hành định giá tài sản đẻ xử lí tranh chấp.

Vì vậy khi tiến hành định giá tài sản thì cần phải có Biên bản định giá tài sản ghi nhận quá trình đánh giá đảm bảo công bằng, khách quan và chính xác dựa trên nhiều yếu tố như thị trường, độ hao mòn của tài sản,…

>>> Xem thêm: Án phí, lệ phí dân sự theo quy định pháp luật tố tụng dân sự  

2. Biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự được xác lập khi nào?

Tòa án ra quyết định định giá tài sản một trong các trường hợp sau:

  • Khi theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự
  • Khi các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản
  • Khi các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

3. Biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự được xác lập dựa trên nguyên tắc gì?

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC có quy định việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Các bên đương sự tự thỏa thuận về việc xác định giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá trị tài sản.

Nhà nước tôn trọng sự thỏa thuận của các bên đương sự về việc xác định giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên thoả thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước.

– Việc định giá tài sản được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, thực trạng của tài sản; phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản tại thời điểm định giá.

– Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật.

– Giá tài sản được tính bằng đồng Việt Nam.

– Trường hợp tài sản định giá không còn thì việc xác định giá căn cứ dựa vào:

  • Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc hoặc tham khảo giá của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định.
  • Tài sản cùng loại, tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định theo quy định của pháp luật.

4. Mẫu biên bản định giá tài sản trong tố tụng dân sự.

Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng………năm……, tại (1) Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……của Tòa án nhân dân………., gồm có:

1) Ông (Bà) ……………………………..chức vụ công tác tại ……………………… là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ công tác tại ……………………..   là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ công tác tại ……………………..   là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ công tác tại ……………………..  là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ công tác tại ……………………..   là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản có liên quan trong vụ việc về (2) giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………(có mặt)

Bị đơn:…………………………………………………………….(có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………..(có mặt)

Chứng kiến việc định giá: Đại diện Ủy ban nhân dân………………………… ông (bà)……………………………………..chức vụ……………………………….(nếu có)

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)………………………….. -Thư ký Tòa án

Tài sản định giá:(3)

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:(4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự:(5)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những lưu ý khác (nếu có)……………………………………………………………………………………………………………………

Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày. Biên bản định giá đã được đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10-DS:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, giá trị của tài sản được định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

(4) Ghi rõ các ý kiến khác nhau về giá trị của từng loại, từng phần tài sản được định giá.

(5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản định giá tài sản mới nhất trong tố tụng dân sự của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An