banner

Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh 2021

dang-ky-giay-phep-kinh-doanh-tai-Ha-tinh-2021

Đăng ký giấy phép kinh doanh là hoạt động phổ biến trong thời đại hiện nay. Để một doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách hợp pháp thì việc đầu tiên là cá nhân, tổ chức đó phải tiến hành đăng kí giấy phép kinh doanh lên cơ quan có thẩm quyền. Số lượng các công ty được thành lập mới tại địa bàn Hà Tĩnh hiện nay là khá lớn, vậy ở Hà Tĩnh thì việc đăng ký giấy phép kinh doanh tiến hành như thế nào? Công ty Luật FBLaw sẽ trình bày một vài thủ tục cơ bản để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thành lập.

1.Các loại hình kinh doanh:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 1 trong các loại hình sau để tiến hành đăng ký giấy phép kinh doanh:

 • Đăng kí thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Đăng kí thành lập Công ty hợp danh, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần.

Mỗi loại hình đều có các ưu, nhược điểm khác nhau nên tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng thành viên, vốn, quy mô,… mà tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn loại hình phù hợp.

2. Hồ sơ, thủ tuc:

dang-ky-giay-phep-kinh-doanh
           Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh 2021 (Ảnh minh họa)

2.1. Hồ sơ:

Đối với từng loại hình, pháp luật sẽ có quy định cụ thể về các loại giấy tờ, hồ sơ cần cung cấp.

Ví dụ:

a. Đối với hộ kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh;
 • Bản sao CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà phải được ký trực tiếp, không thông qua trung gian và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sao y chứng thực;
 • 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có);
 • Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng).

b. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường (đối với doanh nghiệp xã hội);
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội (đối với trường hợp chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội);
 • Giấy ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp tiền hành thủ tục đăng kí doanh nghiệp.

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và                 Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ             chứng thực cá nhân.

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

d. Đối với công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một                   trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng                   đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập                bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư                   và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Thủ tục:

Tổ chức, cá nhân đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh sẽ thực hiện thủ tục này ở các cơ quan sau:

 • Đối với hộ kinh doanh: Tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cụ thể nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Đối với các loại hình còn lại: Tổ chức, các nhân nộp tại Bộ phận một của (Bộ phận dịch vụ công) thuộc Sở kế hoach đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, tổ chức, cá nhân có thể đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh 2021. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến điều kiện, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.