banner

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng

Doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không? Bởi vì kế toán trưởng giữ một vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Kế toán trưởng giúp tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách. Để hiểu thêm về vấn đề này, Công ty Luật FBLAW mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây

1. Kế toán trưởng là gì?

Có bắt buộc phải có kế toán trưởng
                  Kế toán trưởng Công ty

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán thực hiện các công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

a. Trách nhiệm của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây: (Khoản 1 Điều 55 Luật kế toán 2015);

 • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

b. Quyền hạn của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có các quyền hạn sau: (Khoản 2,3 Điều 55 Luật kế toán 2015)

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:
 • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài
 • Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của
 • Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

3. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

 • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 Luật kế toán 2015 thì: Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán;
 • Đồng thời tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này doanh nghiệp phải tự bố trí kế toán trưởng;
 • Tuy nhiên tại Khoản 2 Điều này cũng chỉ rõ các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
 • Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh, doanh nghiệp nhỏ được xác định như sau:
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Như vậy có thể khẳng định, các doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng, (trừ những doanh nghiệp siêu nhỏ).

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW  về vấn đề doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán? Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc giải quyết được những vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng./.