banner

Các loại hình doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Các loại hình doanh nghiệp mới nhất năm 2023 được quy định đầy đủ tại Luật Doanh nghiệp 2020. Lựa chọn loại hình phù hợp là rất quan trọng. Hãy cùng FBLAW tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp mới nhất năm 2023. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Loại hình doanh nghiệp là hình thức, cơ cấu doanh nghiệp được Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn ghi nhận. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng.

Theo quy định pháp luật hiện hành có 05 loại hình doanh nghiệp phổ biến sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh; Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH 2  thành viên trở lên và Công ty Cổ phần. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có các ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ các ưu, nhược của từng loại hình cụ thể để doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn trong quá trình thành lập hay thay đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân:

 • Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chủ doanh nghiệp được quyết định mọi vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn góp phần tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.

Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân:

 • Mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp khá cao. Bởi: Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp.

cac-loai-hinh-doanh-nghiep-moi-nhat-nam-2021

Công ty hợp danh:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Ưu điểm của công ty hợp danh:

 • Với loại hình này kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người;
 • Với chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Vấn đề về điều hành quản lý công ty đơn giản, dễ đạt được sự đồng thuận.

Nhược điểm của công ty hợp danh:

 • Mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao. Thành viên góp vốn không có quyền quản lý doanh nghiệp nên phải chịu nhiều hạn chế.
 • Thông thường loại hình này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong một vài lĩnh vực chuyên môn đặc thù.

Công ty TNHH một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm của Công ty TNHH một thành viên:

 • Ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Do các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp.
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản;
 • Quyền lực tập trung. Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp.
 • Đối với huy động vốn: Với loại hình này, công ty được phép phát hành trái phiếu.Công ty được chủ động phát triển và huy động vốn phụ thuộc vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên:

 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do chỉ có một thành viên và không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Công ty có tư cách pháp nhân, không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 • Việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp. Do số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên gắn bó với nhau.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Việc huy động vốn của loại hình này bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty Cổ phần:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

>>> Xem thêm: Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm của Công ty Cổ phần:

 • Mức độ rủi ro cho các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu vốn của công ty linh hoạt, tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của công ty cao thông qua việc phát hành, chào bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng;
 • Việc chuyển nhượng cổ phần tương đối dễ dàng.

Nhược điểm của Công ty Cổ phần:

 • Việc quản lý và điều hành rất phức tạp do số lượng cổ đông rất lớn, thậm chí có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.
 • Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty;

Căn cứ vào các nội dung phân tích trên, có thể khẳng định rằng: Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có các ưu, nhược điểm khác nhau. Chính vì vậy khi cần thành lập công ty hoặc muốn chuyển đổi loại hình, chủ doanh nghiệp và các thành viên góp vốn, cổ đông cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Việc lựa chọn mô hình kinh doanh có thể căn cứ vào các yếu tố sau: Số lượng thành viên; số vốn; ngành nghề kinh doanh; ….

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về các loại hình doanh nghiệp mới nhất năm 2023. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến vấn đề loại hình doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An