banner

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp là điều cần thiết và quan trọng khi muốn thành lập  doanh nghiệp mới hoặc chuyển đổi loại hình công ty. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; công ty Cổ phần; công ty Hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp nhà nước. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn các về các loại hình doanh nghiệp này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 & 0973.098.987 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau:

– Được đăng ký kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, do một cá nhân làm chủ, có trụ sở giao dịch, tài sản và có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty;

– Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng với toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

– Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ của doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Không có tư cách pháp nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp có thể tự mình điều hành hoặc thuê người khác điều hành, quản lý tất cả hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Công ty hợp danh

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp
Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp

Công ty hợp danh là loại hình công ty, trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ công ty. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì CTHD có các đặc điểm sau:

– Doanh nghiệp hợp danh có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, hoạt động kinh doanh dưới một tên chung;

– Ngoài thành viên hợp danh, công ty cũng có thể có thể thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân, và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản của công ty;

– Thành viên góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm trên phạm vi số vốn góp.

– CTHD không được phát hành cho bất kỳ loại chứng khoán nào.

– CTHD có tư cách pháp nhân.

– Thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty.

– Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định trong luật lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền và lợi ích ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được quy định tại Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020.  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có các đặc điểm sau:

– Là loại hình doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.

– Chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

– Có tư cách pháp nhân.

– Không có quyền phát hành cổ phần.

– Chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định tất cả vấn đề liên quan đến hoạt động công ty, có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

– Cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp
Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020. Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.

–  Có tư cách pháp nhân.

– Thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp của mình.

– Không được quyền phát hành cổ phần.

Xem thêm: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

5. Công ty cổ phần

Quy định pháp luật về Công ty Cổ phần được ghi tại Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020. Công ty cổ phần có các đặc điểm sau:

– Không giống như các loại hình doanh nghiệp khác, vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau (gọi là cổ phần).

– Công ty Cổ phần tối thiểu cần có 03 thành viên và không giới hạn số thành viên tối đa.

– Các thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân và họ đều phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp.

– Có tư cách pháp nhân.

– Được quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Do đó việc huy động vốn sẽ dễ dàng cho doanh nghiệp.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo luật doanh nghiệp quy định.

6. Doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định tại Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì:

Doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp được quản lý bởi một trong hai hình thức là: Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ Phần, bao gồm:

– Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Chương IV của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Các doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân do nhà nước giao cho vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về quản lý sản xuất chịu trách nhiệm về kinh tế và chịu bù đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn được cấp đó.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại Nghệ An 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề “Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp” của đội ngũ Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 1900088837 & 0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An