banner

Biên bản thoả thuận góp vốn mua đất

Khi cá nhân, tổ chức cùng nhau góp vốn mua đất thì việc lập Biên bản thoả thuận góp vốn mua đất rất quan trọng, là căn cứ để xác nhận hành vi thoả thuận góp vốn của các thành viên. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản thoả thuận góp vốn mua đất là gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn mua đất là một văn bản sự ghi lại thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc góp vốn để mua đất. Biên bản này được sử dụng trong các trường hợp một nhóm người muốn mua đất chung, nhưng không đủ tiền để mua một mình.

Thông qua biên bản này, các bên sẽ đồng ý về số tiền cần góp, tỷ lệ sở hữu quyền sử dụng đất của mỗi bên, và các điều kiện khác liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất sau khi mua được. Đây là một tài liệu quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tránh những tranh chấp sau này giữa các bên.

>>> Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất

2. Ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi có nhiều chủ thể cùng góp vốn mua đất thì ai được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tất cả chủ thể cùng nhau đứng tên trên giấy chứng nhận được không?… là những câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi góp vốn mua đất.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, khi có nhiều đồng sở hữu quyền sử dụng dụng đất thì việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền đất được quy định như sau:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

3. Các vấn đề cần lưu ý khi lập biên bản thoả thuận góp vốn mua đất

– Về hình thức:

Biên bản thỏa thuận mua chung đất là sự ghi nhận ý chí của các bên, thể hiện mong muốn, nguyện vọng về việc sử dụng, quản lý tài sản sau khi mua. Pháp luật có quy định phải lập thành văn bản đối với các loại hợp đồng hợp tác nói chung.

Mặt khác, mối quan hệ góp vốn mua chung thường rất phức tạp, nhất là khi có tranh chấp phát sinh. Vì vậy, thể hiện ở dạng văn bản rõ ràng, đầy đủ sẽ là căn cứ để chứng minh việc hợp tác cũng như quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ các bên. Không sự hợp tác nào đủ cơ sở pháp lý nếu chỉ thể hiện qua lời nói.

– Về nội dung:

 • Xác định rõ các chủ thể tham gia thực hiện hợp đồng, là cá nhân với cá nhân hay giữa các cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức,…
 • Xác đinh mức đóng góp (tỷ lệ góp) của mỗi bên, hình thức đóng góp, cách phân chia lợi nhuận,… Đây chính là những thỏa thuận ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi các bên về sau này, cũng là nội dung dễ phát sinh mâu thuẫn, vì vậy tại biên bản cần xác định rõ ràng mức góp của các thành viên để đảm bảo quyền và nghĩa vụ sau này.
 • Hợp đồng phải có thời hạn, nơi ký kết và phương thức thực hiện.
 • Thỏa thuận kỹ về phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Xác định rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên ghi trong nội dung hợp đồng/biên bản.
 • Nếu đất không được cho phép, rất dễ dẫn đến sự vô hiệu của văn bản.
 • Trong biên bản hoặc hợp đồng, nên có các thỏa thuận và quy định về việc sửa đổi, bổ sung. Trên thực tế, rất khó để lường trước được hết các sự kiện phát sinh, vì vậy, như một cách đề phòng đối với các tình huống như trở ngại khách quan, trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ sự cố không mong muốn nào khác ở những thời điểm khác nhau,… các bên cần đề cập đến việc điều chỉnh lại thỏa thuận nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

Lưu ý về tính hợp pháp của loại đất vì không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện hoặc được pháp luật cho phép mua chung, chuyển nhượng, góp vốn.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

4. Mẫu biên bản thoả thuận góp vốn mua đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN/HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN GÓP VỐN

(V/v ….)

Hôm nay, vào lúc …………………………. ngày …………………………. tại ………………………….

Các thành viên góp vốn gồm những Ông, Bà có tên sau:

 1. Ông/bà : …………………………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ……………………………………………………   Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………..

CCCD số: ………………….. Ngày cấp: ………………   Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ông/bà :…………………………………………………….. Giới tính: ………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ……………………………………………………   Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………..

CCCD số: ………………….. Ngày cấp: ………………   Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành thỏa thuận về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích góp vốn

1a/Hai bên cùng góp vốn để thực hiện mua các miếng đất tại địa chỉ …………………………. như sau:

Miếng đất của ………………….với giá trị: …………………. đ (Bằng chữ: …………………………………………………………………………..)

Có diện tích …………………. Thửa đất số: …………………. Tờ bản đồ: …………………. Số sổ đỏ…………………. ngày vào sổ …………….

Và các thửa đất vườn xung quanh diện tích khoảng …………………. (số liệu chính xác đo đạc cụ thể bởi cơ quan chuyên môn) nằm ngoài sổ đỏ.

Và các thửa đất vườn xung quanh diện tích ………………….  (số liệu chính xác đo đạc cụ thể bởi cơ quan chuyên môn) nằm ngoài sổ đỏ.

(Liệt kê hết các thửa đất mua chung)

1b/Các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng của các mảnh đất nêu trên là phần không thể thiếu của hợp đồng. Và được mỗi bên lưu trữ.

Điều 2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên

Tỷ lệ góp mỗi bên ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền : ………………………………………. bằng chữ : …………………………………………………………………………………………………….

 1. Ông …………………. góp vốn số tiền là: ………………….đồng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ông …………………. góp vốn số tiền là: ………………….đồng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thời hạn góp vốn

Các bên có nghĩa vụ góp vốn đã nêu tại điều 2 hợp đồng này trong khoảng thời gian từ ngày …………………………. đến ngày ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4: Nguyên tắc chia lợi nhuận

 1. Chia theo tỷ lệ góp vốn sau khi trừ tất cả các khoản chi phí liên quan đến miếng đất đã mua.
 2. Nếu một bên muốn bán thì hai bên thương lượng trên tinh thần hợp tác tốt nhất hai bên cùng có lợi và chấp nhận được.
 3. Sau khi một thửa đất bất kỳ nào trong các thửa đất nêu trên được chuyển nhượng cho người thứ 3 thì hai bên làm biên bản xác nhận và biên bản đó là phần không thể thiếu của hợp đồng góp vốn này.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.
 2. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Biên bản thỏa thuận góp vốn mua bất động sản.
 4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 5. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu.
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 7. Hai bên nhất trí giao cho ông Phạm văn Mạnh đại diện đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất toàn bộ các mảnh đất kể trên

Điều 6. Điều khoản cuối cùng

 1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.
 3. Hợp đồng này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 1(một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.
 4. Hợp đồng này được công chứng tại …………………………. Hợp đồng sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 2 bên ký biên bản thanh lý .

(Chữ ký của các thành viên góp vốn)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về  Biên bản thoả thuận góp vốn mua đất của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An