banner

Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

Biên bản họp hội đồng trường mới nhất là mẫu văn bản được lập ra tại các trường để thông qua kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Biên bản họp Hội đồng trường là gì?

Biên bản họp hội đồng trường là một văn bản ghi lại nội dung và quá trình của cuộc họp hội đồng trường. Biên bản bao gồm thông tin về các vấn đề được thảo luận, quyết định và các chỉ đạo quan trọng được đưa ra trong cuộc họp. Biên bản họp hội đồng trường có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và ghi lại quyết định, định hướng và kế hoạch hoạt động của trường cho năm học. Đồng thời, thông qua biên bản để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động và quyết định được đưa ra trong hội đồng trường.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm

2. Có cần thiết phải lập biên bản họp Hôị đồng trường khi họp không?

Câu trả lời là rất cần thiết, việc lập biên bản họp hội đồng đồng không chỉ có mục đích ghi chép các nội dung quan trong trong cuộc họp mà có những mục đích:

  • Ghi nhận thông tin: Biên bản ghi lại chi tiết về các vấn đề được thảo luận, quyết định và các chỉ đạo quan trọng trong cuộc họp. Nó bao gồm các nội dung thảo luận, đề xuất và ý kiến của các thành viên hội đồng trường.
  • Quản lý và theo dõi quyết định: Biên bản giúp theo dõi và quản lý quyết định được đưa ra trong cuộc họp. Nó ghi lại các chỉ đạo, mục tiêu và kế hoạch hoạt động của hội đồng trường, giúp đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện đúng hẹn và đạt được mục tiêu đề ra.
  • Đánh giá hiệu quả: Biên bản cung cấp một cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động và quyết định được đưa ra trong hội đồng trường. Nó cho phép các thành viên hội đồng và quản lý trường học đánh giá xem các quyết định đã mang lại kết quả như mong muốn hay không, và điều chỉnh hoạt động trong tương lai nếu cần thiết.
  • Thông báo và giao tiếp: Biên bản họp hội đồng trường cung cấp thông tin chi tiết về các quyết định và chỉ đạo cho các thành viên hội đồng và các bên liên quan khác. Nó đóng vai trò là một công cụ quan trọng để thông báo và giao tiếp với các cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

3. Mẫu biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC………………

Hôm nay, lúc ….giờ ….phút, ngày ….tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường ………………….

Hội đồng trường …………………. họp phiên đầu năm, năm học ……………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……………..

1. THÀNH PHẦN:

Đ/c…………….. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c ………….. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ

Đ/c …………. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ

Đ/c …………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ

Đ/c …………..- TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Ông …………….., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….:

– Ông …………….thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học …………….:

– Ông ………… thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.3. Kết quả:

– …../…. thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …….. phê duyệt.

– …./…. thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình Ủy ban nhân dân xã …….. và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …….. chi duyệt.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….; các khoản thu và thu hộ năm học ……………. và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).

Biên bản kết thúc lúc …..  giờ …..  phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Biên bản họp hội đồng trường mới nhất  của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

    • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
    • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An