Bài viết

Thủ tục chứng thực chữ kí và một số trường hợp không được chứng thực chữ kí

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng […]

Xem thêm

Đảm bảo sự tự nguyện thỏa thuận của các bên trong vấn đề tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Sau đây công ty luật FBLAW chúng tôi xin tư vấn cho quý khách về Đảm bảo sự tự nguyện thỏa thuận của các bên trong […]

Xem thêm

Tìm hiểu các hình thức hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi […]

Xem thêm

Một số quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa […]

Xem thêm

Tiền lương làm thêm giờ có phải chịu thuế TNCN không?

Sau đây, công ty Luật FBLAW chúng tôi xin tư vấn về vấn đề tiền lương làm thêm giờ có phải chịu thuế TNCN không, như […]

Xem thêm

Tìm hiểu vấn đề bồi thường sau thu hồi đất

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc […]

Xem thêm

Bảo vệ quyền lợi của vợ chồng khi lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận

Sau đây công ty luật FBLAW chúng tôi xin tư vấn cho quý khách về Bảo vệ quyền lợi của vợ chồng khi lựa chọn chế […]

Xem thêm

Quy định của pháp luật về chế độ tài sản theo thỏa thuận

Sau đây công ty luật FBLAW chúng tôi xin tư vấn cho quý khách về Quy định của pháp luật về chế độ tài sản theo […]

Xem thêm