banner

Tư vấn pháp luật chung về đăng ký kinh doanh (cập nhật 2019)

Tư vấn pháp luật chung về đăng ký kinh doanh (cập nhật 2019)

Trong phạm vi bài viết này, FBLAW tập trung cung cấp những thông tin liên quan đến giấy phép kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp. Như vậy Qúy bạn đọc có nhu cầu cần được tư vấn luật về đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

Thông tin liên hệ với chúng tôi: Hotline – 038.595.3737 / Email:tuvanfblaw@gmail.com ( Qúy bạn đọc có thể liên hệ ngay trong trường hợp cấp thiết)

Các vấn đề FBLAW tư vấn trong chuyên mục giấy phép kinh doanh:

  • Đăng ký giấy phép kinh doanh
  • Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Đăng ký thay đổi chủ sở kinh doanh, trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
  • Đăng ký đổi tên thành viên hợp danh
  • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
  • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty
  • Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
  • Đăng ký thay đổi thành viên
  • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của người thành lập doanh nghiệp

  1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân và tổ chức được Nhà nước bảo hộ.
  2. Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
  3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
  4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được ban hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.
  5. Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
  2. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp, được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
  3. Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực không phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
  4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp có giá trị trong phạm vi toàn quốc.

Ngành, nghề kinh doanh

  1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.
  2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
  3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh đó vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để bổ sung mã mới.
  4. Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp.
  5. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật, Pháp lệnh hoặc Nghị định của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Mọi chi tiết Qúy bạn đọc hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các luật sư tư vấncùng đội ngũ chuyên viên pháp lý tư vấn và hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Hotline – 038.595.3737 / Email:tuvanfblaw@gmail.com ( Qúy bạn đọc có thể liên hệ ngay trong trường hợp cấp thiết)

Mọi chi tiết xem thêm tại:www.fblaw.vn