banner

Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tố tụng dân sự

Công ty Luật FBLAW gửi đến Quý bạn đọc bài viết về nội dung thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tố tụng dân sự.

Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể chia làm hai loại là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập.

Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

FBLAW - tư vấn các vấn đề tố tụng dân sự tại Nghệ An
Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Theo quy định tại Điều 201 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015:

1. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

a) Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;

b) Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;

c) Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Theo Điều 73 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, nếu yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án chấp thuận thì đương sự sẽ có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện trong vụ án khác.

>>Bạn có thể quan tâm:

Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Công ty Luật FBLAW - tư vấn lĩnh vực tố tụng dân sự uy tín tại Nghệ An
Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Thủ tục yêu cầu độc lập, thụ lý yêu cầu độc lập được thực hiện tương tự như thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. Cụ thể: người có yêu cầu độc lập phải có đơn yêu cầu, kèm theo đó là tài liệu chứng cứ và phải nộp tạm ứng án phí theo quy định.

THẨM QUYỀN: Tòa án nhân dân thụ lý vụ án

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Gửi đơn yêu cầu độc lập tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 2: Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu

Bước 3: Bị đơn bổ sung đơn yêu cầu hoặc nhận lại (nếu không được chấp nhận yêu cầu)

CÁCH THỰC HIỆN

Nộp đơn trực tiếp hoặc bằng đường bưu tiện tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền

YÊU CẦU THỰC HIỆN

– Phải gửi yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên hộp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải gửi yêu cầu độc lập nếu có

HỒ SƠ

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1. Đơn yêu cầu độc lập

2. Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu độc lập

PHÍ HÀNH CHÍNH

Không

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán sẽ ra quyết định

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Yêu cầu hợp lý: Chấp nhận yêu cầu độc lập

Yêu cầu không hợp lý: Không chấp nhận yêu cầu độc lập

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Mẫu đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU ĐỘC LẬP
Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận (huyện)…………………Tỉnh (T/P)……………..
Tên tôi là:…………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp giữa nguyên đơn ông (bà)…………………………………………………………………
và bị đơn ông (bà)……………………………………………………………………
Vụ án đang do TAND quận (huyện)…………………..Tỉnh (T/P)…………………. thụ lý giải quyết.
Nay chúng tôi viết đơn này, đề nghị quý tòa xem xét và giải quyết yêu cầu độc lập của chúng tôi:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Cụ thể như sau (trình bày diễn biễn vụ việc):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qua những điều trình bày trên đây, chúng tôi có yêu cầu độc lập và kính đề nghị quý tòa xem xét giải quyết như sau:
……………………………………………………………………………………….
Chúng tôi trông mong vào sự công minh của quý tòa.
Xin chân thành cảm ơn.
……….., ngày…..tháng…..năm ……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn yêu cầu độc lập:

(1): Ghi rõ tên quận, huyện nơi thụ lý vụ án;

(2): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thụ lý vụ án;

(3): Ghi rõ họ và tên;

(4): Nội dung, diễn biến của vụ việc.

Trên đây là bài viết về thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự mà Công ty Luật FBLAW gửi đến bạn đọc. Để tìm hiểu thêm các quy định trong lĩnh vực tố tụng dân sự, độc giả có thể tham khảo thêm các bài viết khác của Công ty luật FBLAW hoặc liên hệ trực tiếp qua thông tin sau:

Tel: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
Email: tuvanfblaw@gmail.com
Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trân trọng./.