banner

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (sau đây gọi chung là “Giấy chứng nhận“) do bị mất được thực hiện ra sao? Hãy cùng FBLAW tìm hiểu qua bài viết sau:

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

Căn cứ Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Bước 1: Khi bị mất Giấy chứng nhận, Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận khai báo, trừ trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân cấp xã phải niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó

Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị mất Giấy chứng nhận phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 3: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận (hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng) người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận (đối với hộ gia đình và cá nhân);

– Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư);

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn (trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn).

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, ký cấp lại Giấy chứng nhận mới; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 6: Người sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận mới tại Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất là không quá 10 ngày (Căn cứ Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất. 

Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 038.595.3737
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.