banner

Thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu lao động tại Nghệ An

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động tại Nghệ An - FBLAW 1

Giấy phép xuất khẩu lao động hiện đang là nhu cầu ngày càng cao của người lao động Việt Nam, với mong muốn có được một công việc có thu nhập cao ở nước ngoài, cũng như nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam và quốc tế. Để được hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay còn gọi là hoạt động xuất khẩu lao động, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định khá nghiêm ngặt của pháp luật hiện nay, Quý doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép xuất khẩu lao động.

Hiểu được những khó khăn của các doanh nghiệp, Công ty Luật FBLAW xin gửi đến Quý doanh nghiệp những hướng dẫn chi tiết về Thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động hiện nay để Quý doanh nghiệp có thể xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ.

1. Căn cứ pháp lí

– Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

– Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 126/2007/NĐ-CP và hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và người lao động

– Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH quy định về tổ chức bộ máy hoạt động và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

2. Đối tượng phải xin giấy phép xuất khẩu lao động

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng phải xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động theo quy Điều 8 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Như vậy, nếu Quý doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Quý doanh nghiệp là đối tượng phải xin Giấy phép xuất khẩu lao động để hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động tại Nghệ An - FBLAW 1

– Doanh nghiệp có vốn pháp định từ 05 tỷ đồng trở lên

– Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ Đại học trở lên, có ít nhất 03 kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

– Có 01 tỷ tiền kí quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Giấy phép xuất khẩu lao động là một trong các giấy phép mà các doanh nghiệp khó khăn để được xin cấp phép vì các quy định đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải nghiêm túc thực hiện. Sở dĩ như vậy bởi hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ảnh hưởng đến không nhỏ những người lao động và ảnh hưởng của quan hệ hữu nghĩ giữa Việt Nam và các quốc gia mà người lao động Việt Nam đi làm việc.

Hồ sơ xin cấp phép được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và được hướng dẫn chi tiết tại Mục 2 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH.
(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

(3) Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã góp đủ vốn theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, quy định tại Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì doanh nghiệp cần có vốn điều lệ trên 05 tỷ đồng

(4) Giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ.

(5) Đề án hoạt động của doanh nghiệp về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Nội dung đề án theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động kèm theo các giấy tờ xác nhận về kinh nghiệm điều hành của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(7) Phương án tổ chức với các doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động xuất khẩu lao động hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

(8) Danh sách trích ngang nhân viên, cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động xuất khẩu lao động. Danh sách này phải đảm bảo đủ các thông tin bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ.

5. Trình tự , thủ tục xin giấy xuất khẩu lao động

xin giấy phép xuất khẩu lao động - FBLAW 2
Để thực hiện việc xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, doanh nghiệp cần thực hiện theo các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. FBLAW xin gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn về trình tự, thủ tục để xin cấp phép Giấy phép xuất khẩu lao động.

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề Xuất khẩu lao động, có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, thông báo số tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng, mức ký quỹ theo quy định là 01 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải cam kết không rút số tiền ký quỹ này trong suốt thời gian hoạt động xuất khẩu lao động;

Bước 4: Doanh nghiệp xin xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng nơi mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp theo số vốn quy định tối thiểu của doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Theo đó, khi xin xác nhận vốn, doanh nghiệp cần đảm bảo số vốn điều lệ của doanh nghiệp trong tài khoản ngân hàng từ 05 tỷ trở lên.

Bước 5: Doanh nghiệp xây dựng 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ mà FBLAW đã liệt kê tại Mục 4. Trong đó có các giấy tờ yêu cầu phải được xây dựng trên mẫu theo quy định.

Bước 6: Doanh nghiệp đóng cuốn hồ sơ thành 01 cuốn có sắp xếp theo thứ tự, có bìa và đóng dấu của doanh nghiệp lên bìa hồ sơ.

Bước 7: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước.

Bước 8: Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lý lao động ngoài nước sẽ cử đoàn cán bộ xuống trụ sở của doanh nghiệp cũng như những cơ sở vật chất mà doanh nghiệp xuất khẩu lao động đăng ký trong hồ sơ;

Bước 9: Nếu thẩm định cơ sở vật chất đúng với hồ sơ mà doanh nghiệp đã kê khai, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nơi Quý doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 10: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp;

Bước 11: Doanh nghiệp cử người đại diện của doanh nghiệp mang theo Giấy hẹn trả kết quả tới Cục quản lý lao động ngoài nước nhận Giấy phép và đóng lệ phí cấp giấy phép theo quy định; hoặc ủy quyền cho FBLAW nhận Giấy phép

Lưu ý: Trường hợp không cấp phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản trả lời về lý do không cấp phép cho doanh nghiệp

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động tại Nghệ An - FBLAW 3

 

Trên đây là toàn bộ những điều kiện, trình tự thủ tủ cấp giấy phép đưa lao động đi nước ngoài theo quy định mới nhất năm 2020.

Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc!

Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất trong lĩnh vực giấy phép xuất khẩu lao động.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.