banner

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty - fblaw 1

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty là một trong những thủ tục mà công ty thực hiện khi có sự thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo cho Sở Kế hoạch – Đầu tư để cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới và thực hiện việc thông báo trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Đây là thủ tục không khó so với thủ tục giảm vốn điều lệ. Bài viết dưới đây của công ty Luật FBLAW sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty mà bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào cũng cần phải biết.

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, việc tiến hành tăng vốn điều lệ cũng có sự khác nhau về hình thức, hồ sơ cũng như thủ tục tăng vốn điều lệ công ty khác nhau.

Về hình thức tăng vốn điều lệ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Công ty TNHH một thành viên

Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn; Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH có từ hai thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên; Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty; Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

– Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
– Chào bán cổ phần riêng lẻ;
– Chào bán ra công chúng.
Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cần phải nắm rõ

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ;
– Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.
Lưu ý: Nếu công ty TNHH 1 thành viên muốn tăng vốn bằng cách thêm thành viên góp vốn vào công ty thì bắt buộc công ty chuyển đổi loại hình sang công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên;
– Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
– Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);
– Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới;
– Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Quyết định tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông;
– Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông;
– Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);
– Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới;
– Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục;
Lưu ý: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ cần nộp ngay và đủ số tiền vốn tăng sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế họach và Đầu tư.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần phân biệt rõ thời hạn góp tăng vốn điều lệ và thời hạn góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp (Theo quy định hiện hành là trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày.

Những lưu ý sau khi tăng vốn cho công ty

– Việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau: Kê khai và nộp mẫu 08; Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phái nộp của năm tiếp theo thì phái nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Mức thuế môn bài áp dụng năm 2020 căn cứ theo vốn điều lệ của doanh nghiệp như sau:

Đối với doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/ năm;
Đối với doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/ năm;
Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Dịch vụ tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp của Công ty Luật FBLAW

Công ty Luật FBLAW sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

– Tư vấn chi tiết về hình thức, điều kiện tăng vốn điều lệ;

– Soạn thảo hồ sơ tăng vốn cho doanh nghiệp;

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi và cập nhật quá trình thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp;

– Nhận kết quả, bàn giao lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và các tài liệu liên quan cho doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì sao nên chọn dịch vụ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp của FBLAW?

Chúng tôi với mục tiêu hoạt động: “Bạn chỉ cần tập trung phát triển doanh nghiệp, những vấn đề pháp lý hãy để FBLAW thay mặt bạn xử lý!” nên chỉ cần bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ và bạn hãy an tâm về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Về chi phí chúng tôi không cam kết là đơn vị có chi phí dịch vụ thấp nhất trên thị trường nhưng chúng tôi khẳng định rằng chi phí của chúng tôi là hợp lý nhất so với chất lượng dịch vụ chúng tôi đem tới cho khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 038.595.3737 hoặc số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp nói chung và vấn đề liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nói riêng.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.