banner

Thủ tục đăng ký quyền tác giả mới nhất

thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-moi-nhat

Thủ tục đăng ký quyền tác giả mới nhất trong thời đại hiện nay là rất cần thiết. Bởi lẽ, vai trò của sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, ít ai hiểu rõ thủ tục, vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký này. Chính vì vậy, FBLAW xin gửi đến Quý khách hàng bài viết về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan mới nhất dưới đây. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Quyền tác giả là gì?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Điều kiện để bảo hộ quyền tác giả:

 • Điều kiện đối với tác phẩm:

+ Tác phẩm cần phải có tính sáng tạo. Tác phẩm phải được sáng tạo trực tiếp bởi tác giả, không được sao chép các tác phẩm khác dưới bất cứ hình thức nào;

+ Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định.

 • Điều kiện về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả:

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì tác giả, chủ sở hữu có đầy đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả gồm:

+ Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và cũng là chủ sở hữu;

+ Là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam

mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào mới có đủ điều kiện đăng ký quyền tác giả;

+ Là cá nhân, tổ chức Việt Nam, nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam  trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác;

+ Là cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của  điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-moi-nhat
thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-moi-nhat

>>> Xem thêm: Chủ thể của quyền tác giả tại Nghệ An

 • Điều kiện bảo hộ về loại hình tác phẩm:

+ Tác phẩm báo chí, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu;

+ Bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác;

+ Bản họa đồ, bản đồ, sơ đồ, bản vẽ có liễn quan đến địa hình, công trình khoa học;

+ Tác phẩm tạo hình và ứng dụng mỹ thuật;

+ Chương trình máy tính và bộ sưu tập dữ liệu;

+ Tác phẩm văn học, khoa học, giáo trình, sách giáo khoa và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc các ký tự khác;

+ Tác phẩm nhiếp ảnh, kỹ thuật kiến trúc;

+ Nghệ thuật dân gian và tác phẩm văn học;

+ Tác phẩm phái sinh (nếu không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh).

 • Đối tượng không đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả:

+ Tin tức thời sự đưa tin thuần túy;

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp, văn bản hành chính và bản dịch chính thức của văn bản đó;

+ Quá trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, nguyên lý, khái niệm, số liệu.

2. Vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký quyền tác giả:

Ở nước ta hiện nay vấn đề bảo hộ quyền tác giả đang bị xem nhẹ. Mọi người hoàn toàn thoải mái đọc, xem và nghe những sản phẩm chưa được mua bản quyền. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, đồng thời nó cũng không phải là cơ sở đế xác lập quyền. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền.

Cụ thể:

 • Đăng ký quyền tác giả đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm của mình như: Sao chép, lạm dụng tác phẩm khi không được sự đồng ý của họ. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ .đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm; tránh những hành vi với mục đích thu lợi nhuận bất hợp pháp khác. Nếu người khác muốn sử dụng hoặc sao chép thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Một tác phẩm ngoài giá trị tinh thần song song đó là yếu tố thương mại đi kèm. Nếu các hành vi xâm phạm quyền tác giả xảy ra thì sẽ gây ra một hệ quả tiêu cực không chỉ đối với tác giả,. chủ sở hữu mà đối với cả giá trị cuộc sống nói chung,. tạo ra một tiền lệ xấu trong hoạt động xã hội. Chính vì vậy, có thể nói, đăng ký bảo hộ quyền tác giả không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, cá thể mà còn có ý nghĩa chung đối với toàn xã hội.
 • Đặc biệt, trong thực tế, khi xảy ra bất cứ tranh chấp liên quan đến quyền tác giả, việc chứng minh quyền sở hữu khi chưa đăng ký bảo hộ là một việc làm vô cùng khó khăn. Chúng ta đã không từng lạ lẫm với những loại tranh chấp này trên thị trường; ví dụ như: Quyền tác giả tập truyện “Thần đồng đất Việt”,…. Và nhiều trường hợp chính tác giả hợp pháp lại phải nhận “trái đắng” khi không đủ chứng cứ để chứng minh quyền của mình.

3. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức,.cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-moi-nhat
thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-moi-nhat

>>> Xem thêm: Quyền tác giả và đối tượng của quyền tác giả tại Nghệ An

4. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ,. nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu; nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

5. Thủ tục đăng ký quyền tác giả:

 • Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, kiểm tra các điều kiện cần cho việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả:
 • Bước 2: Chuẩn bị tài liệu, thông tin cần cho việc đăng ký bảo hộ.
 • Bước 3: Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả;
 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Trên đây là Thủ tục đăng ký quyền tác giả mới nhất mà Công ty Luật FBLAW gửi đến quý khách hàng tham khảo. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến Thủ tục đăng ký quyền tác giả mới nhất; hãy liên hệ công ty chúng tôi để được hỗ trợ và giải quyết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng./.