banner

Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An là một thủ tục tương đối phức tạp. Trong quá trình thực hiện hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng công ty.  Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ Khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020,Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Các thành viên có thể góp vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

 •  Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể thực hiện thay đổi vốn điều lệ theo một trong hai trường hợp:

 • Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thay đổi giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An
Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

2. Tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quyền tăng vốn điều lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:    

– Tăng vốn góp của thành viên;

–  Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

 • Hồ sơ thực hiện tăng vốn điều lệ:

Các giấy tờ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Biên bản họp về việc tăng vốn của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông về việc tăng vốn;

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện làm thủ tục;

– Giấy ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục..

Xem thêm: Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại Nghệ An 

 • Quy trình tăng vốn điều lệ 

Bước 1: Đầu tiên cần phải thực hiện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do đăng ký tăng vốn góp thực hiện dự án hoặc đi kèm tăng vốn góp dự án cùng với việc thay đổi các nội dung khác trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nếu trường hợp tăng vốn góp do đón nhận thêm nhà đầu tư mới doanh nghiệp cần xin Chấp thuận của SKHĐT về việc nhà đầu tư nước ngoài góp thêm vốn, mua cổ phần chào bán của công ty.

Bước 2: Tiếp đó tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách);

Bước 3: Đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

3. Giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An
Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quyền giảm vốn điều lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Giảm vốn điều lệ khi công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty trong trường hợp Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Công ty phải góp đủ vốn đầu tư, vốn điều lệ đúng thời hạn và được ghi nhận tại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Công ty chỉ được trả lại một phần cho các thành viên/ Cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Trường hợp 2: Giảm vốn do chưa góp đủ vốn đúng hạn 

Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Công ty thực hiện giảm vốn trong vòng 30 trước ngày ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Hồ sơ và trình tự  thực hiện giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tương tự như thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm:  Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

 • Quy trình tăng vốn điều lệ 

Bước 1: Đầu tiên cần phải thực hiện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Tiếp đó tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách);

Bước 3: Đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

5. Dịch vụ của Công ty luật FBLAW về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

– Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Đặc biệt tư vấn về thủ tục, quy định về tài khoản chuyển vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn mối quan hệ tương quan giữa vốn điều lệ và vốn đầu tử của doanh nghiệp. Thủ tục liên quan đến việc huy động vốn đầu tư (khoản vay) nước ngoài;

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, xác nhận chứng minh năng lực tài chính đảm bảo điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài;

– Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ công ty;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh, thời hạn và phương thức góp vốn sau thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ Ancủa đội ngũ Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An