banner

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Tĩnh năm 2023

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Tĩnh năm 2023 được áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là ở Hà Tĩnh, số lượng các công ty thành lập mới hiện nay là khá lớn, vậy thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Tĩnh được tiến hành như thế nào? Công ty luật FBLaw sẽ trình bày thủ tục thành lập công ty cổ phần để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thành lập.

1. Công ty cổ phần là gì

Theo quy định tại Điều 11 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của luật này.

2. Điều kiện để thành lập công ty cổ phần

2.1. Điều kiện về chủ sở hữu

 • Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.
 • Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần, các cá nhân, tổ chức cần phải xác minh xem mình có thuộc nhóm đối tượng không được quyền tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần hay không (quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020).

2.2. Điều kiện về tên công ty cổ phần

 • Quy định về đặt tên công ty cổ phần như sau: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.
 • Đối với công ty cổ phần, tên doanh nghiệp được viết là “công ty cổ phần” hoặc “Công ty CP” + tên riêng (Ví dụ: Công ty cổ phần XYZ).
 • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác đã được đăng ký theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020.

2.3. Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

2.4. Điều kiện về trụ sở của Công ty cổ phần

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Trụ sở của công ty không được đặt tại chung cư để ở và nhà tập thể theo quy định tại Điều 6 Luật nhà ở năm 2014.

 2.5. Điều kiện về vốn điều lệ của công ty cổ phần

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Hiện nay, pháp luật không quy định mức vốn điều lệ của công ty cổ phần tối thiểu là bao nhiêu nhưng việc xác định vốn điều lệ còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty dự định hoạt động. Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định và ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải đáp ứng điều kiện của pháp luật.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thanh-lap-cong-ty-co-phan

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của người đại diện theo luật, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

– Nếu cổ đông là cá nhân : Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu cổ đông là tổ chức:

         + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.

4. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Các hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

 – Nộp hồ sơ online tại địa chỉ: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

 • Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty cổ phần

– Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Tĩnh năm 2021. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến điều kiện, thủ tục thành lập công ty cổ phần, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: