banner

Tài sản chung vợ chồng – vấn đề chiếm hữu, sử dụng và định đoạt

Công ty FBLAW gửi đến bạn bài viết một số quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

– Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; là tài sản được thừa kế chung, tặng cho chung hoặc thỏa thuận là chung.

– Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

– Là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Những quy định của pháp luật

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng

Theo Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

FBLAW - tư vấn hôn nhân và gia đình tại Nghệ An
Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Sự thỏa thuận được xác lập bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây: a) Bất động sản; b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

>>Tư vấn miễn phí trực tiếp qua Hotline: 0385953737 – Tel: 0973098987

Bạn có thể quan tâm:

Đưa tài sản chung vào kinh doanh

Điều 36 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định : “Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.”

Tư vấn Hôn nhân - Gia đình tại FBLAW Nghệ An
Tài sản chung của vợ chồng ngang nhau về quyền định đoạt

Theo quy định của pháp luật, vợ chồng có quyền thỏa thuận về việc một bên đưa một phần hoặc toàn bộ khối tài sản này (theo quy định tại Điều 33 nêu trên) vào kinh doanh, và người này có quyền tự mình thực hiện các giao dịch liên quan tới khối tài sản trên. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn chứng cứ để giải quyết khi xảy ra tranh chấp thì pháp luật yêu cầu thỏa thuận trên phải được lập thành văn bản và có xác nhận của vợ, chồng.

Tùy theo loại tài sản nhất định văn bản này cũng phải đáp ứng yêu cầu nhất định như văn bản bắt buộc phải công chứng, chứng thực đối với quyền sử dụng đất và bất động sản hay văn bản phải đáp ứng một số quy định của luật chuyên ngành về hình thức văn bản.

Nghĩa vụ của vợ chồng trong trường hợp này:

Bên cạnh quy định tại Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì khi đã đưa tài sản chung vào trong quá trình kinh doanh thì một bên đưa tài sản chung vào sẽ là người có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó, khi đó nếu có tranh chấp với bên thứ 3 thì bên đưa tài sản vào phải tự giải quyết. Trong trường hợp hai bên có tranh chấp với nhau thì tranh chấp về văn bản đưa tài sản chung vào chứ không tranh chấp với bên thứ ba đã xác lập và thực hiện giao dịch.

 

Trên đây là tư vấn của Công ty FBLAW về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung vợ chồng.

FBLAW tự hào là công ty luật thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình uy tín và chuyên nghiệp. Vì vậy, đến với đội ngũ luật sư của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng với mức chi phí hợp lý nhất.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

Tel: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
Email: tuvanfblaw@gmail.com
Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.