Thẻ: nhãn hiệu là gì

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tổ chức cá nhân phải tiến hành thủ tục đăng ký. Vậy khi […]

Xem thêm

Cách mô tả nhãn hiệu chuẩn theo quy định

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn phải điền thông tin mô tả nhãn hiệu vào tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Vậy mô […]

Xem thêm
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội là thủ tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thương nhân. Nhãn hiệu chính […]

Xem thêm
Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu có phải là thương hiệu? Nhãn hiệu có phải là logo? Đây là những thắc mắc của rất nhiều thương […]

Xem thêm