Tag: luật hôn nhân và gia đình 2014

quy định về cấp dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành - FBLAW

Quy định về cấp dưỡng theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định về cấp dưỡng là quy định việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu […]

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng – vấn đề chiếm hữu, sử dụng và định đoạt

Công ty FBLAW gửi đến bạn bài viết một số quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Tài […]

Xem thêm

Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Xử lý việc kết hôn không đúng thẩm quyền Công ty Luật FBLAW gửi đến bạn bài viết về một số quy định của pháp luật […]

Xem thêm