banner

Thẻ: luật hôn nhân và gia đình 2014

quy định về cấp dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành - FBLAW

Quy định về cấp dưỡng theo quy định pháp luật hiện hành

25/06/2020

Quy định về cấp dưỡng là quy định việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu […]

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng – vấn đề chiếm hữu, sử dụng và định đoạt

26/11/2019

Công ty FBLAW gửi đến bạn bài viết một số quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Tài […]

Xem thêm

Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

18/11/2019

Xử lý việc kết hôn không đúng thẩm quyền Công ty Luật FBLAW gửi đến bạn bài viết về một số quy định của pháp luật […]

Xem thêm