banner

Một số lưu ý về tài sản góp vốn khi thành lập công ty

Một số lưu ý về tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Tài sản góp vốn khi thành lập công ty là vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm, nó liên quan đến trách nhiệm tài sản trong quá trình hoạt động của công ty sau khi được thành lập và hoạt động. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật FBLAW sẽ cung cấp cho Quý khách hàng về một số lưu ý về tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp.

I. Những tài sản nào được phép góp vốn?

Một số lưu ý về tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 đã nêu rõ những tài sản sau được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp.

 • Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam.
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.
 • Đối với quyền sở hữu trí tuệ: gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về SHTT.

II. Một số lưu ý về tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp.

1. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn.

a. Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất.

 • Người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty. Tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với tài sản là nhà, quyền sử dụng đất: phải đủ điều kiện góp vốn, chuyển nhượng theo quy định tại Luật đất đai, Luật nhà ở đối với quyền sử dụng đất, nhà được phép chuyển nhượng, góp vốn.
 • Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

b. Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu.

 • Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản
 • Biên bản nêu phải ghi rõ:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty

+ Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn

+ Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn

+ Tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ công ty

+ Ngày giao nhận và chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

c. Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong. Khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

d. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp

2. Thời hạn chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Theo quy định PL doanh nghiệp, với từng loại hình doanh nghiệp có thời hạn chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn khác nhau:

 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty TNHH một thành viên.

+ Thành viên, chủ sở hữu phải góp vốn cho công ty đủ, đúng loại tài sản như đã cam kết. Khi đã đăng ký thành lập doanh nghiệp

+ Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Đối với công ty cổ phần:

+ Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã được đăng ký mua

+ Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty/hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn hơn.

3. Định giá tài sản góp vốn.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

 • Tài sản không phải là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng:

+ Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Thể hiện thành Đồng Việt Nam.

+ Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá: theo nguyên tắc nhất trí

+ Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá: giá trị tài sản góp vốn phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

 • Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn:

+ Thành viên, cổ đông sáng lập liên đới góp thêm số chênh lệch tại thời điểm kết thúc định giá.

+ Liên đới về trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trên đây là những quy định của pháp luật về một số lưu ý về tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp nếu như Quý khách hàng có khó khăn chuẩn bị hồ sơ hay thắc mắc về bất kì vấn đề liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

Với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm Công ty Luật FBLAW tự tin sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.