banner

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất tại Nghệ An

Công ty luật FBLAW chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ thành lập các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An giá rẻ, nhanh chóng và chất lượng nhất.

Pháp luật Việt Nam hiện nay cho phép tồn tại và hoạt động nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, tùy thuộc vào mục đích,  điều kiện, nhu cầu của mỗi cá nhân mà tùy chọn loại hình công ty phù hợp nhất.

Công ty luật FBLAW Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất tại Nghệ An như sau:

Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp chỉ có 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức góp vốn

Lựa chọn 1: Chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân

a. Định nghĩa:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần thì cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trên số vốn đăng ký trong giấy phép kinh doanh thì đối với hình doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản mà mình có như nhà, xe, đất,…

b. Ưu điểm

Chủ doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty, chủ động trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức đơn giản nên dễ quản lý.

Vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản trong quá trình kinh doanh kể cả bằng tài sản riêng của cá nhân nên tạo được sự tin tưởng và bản đảm hơn cho các đối tác khi hợp tác làm ăn.

c. Nhược điểm

Rủi ro có thể xảy ra cho chủ doanh nghiệp là rất cao do chủ doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho dù vốn cam kết góp vào lúc thành lập công ty là bao nhiêu. Trường nhất xấu nhất doanh nghiệp bị phá sản, tài sản doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải lấy nhà xe, đất đai hay tài sản họ có để trả cho đến khi hết nợ.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, cũng như không được bán phần vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác, do đó không có khả năng huy động vốn.

Lựa chọn 2: Chọn loại hình công ty TNHH 01 thành viên

a. Định nghĩa:

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chung là chủ sở hữu công ty);

b. Ưu điểm

Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty.

Cơ cấu tổ chức đơn giản.

Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty dẫn đến rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn Doanh nghiệp tư nhân.

Có thể chuyển nhượng vốn sang cho các cá nhân hoặc tổ chức khác nên có khả năng huy động vốn.

c. Nhược điểm

Vì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên giảm sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết, hợp tác.

Khi huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty từ 01 thành viên lên Công ty TNHH từ 02 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán..

Trường hợp 2: Có 2 thành viên góp vốn

Chọn loại hình công ty TNHH 02 Thành viên trở lên

a. Định nghĩa:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên trong công ty từ 02 thành viên trở lên, số lượng thành viên trong vượt quá 50 thành viên. Thành viên trong ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

b. Ưu điểm

Rủi ro thấp do các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm tương đương phần vốn góp vào Công ty

Có thể bán lại phần vốn góp, chuyển nhượng vốn cho các cá nhân, tổ chức khác cho nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.

Thành viên trong công ty không vượt quá 50 người nên dễ dàng hơn cho việc quản lý so với công ty cổ phần

Việc chuyển nhượng vốn góp phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật nên hạn chế được sự thâm nhập của người ngoài vào công ty.

c. Nhược điểm

Vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên giảm sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết.

Do không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn chứng khoán nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn

Trường hợp 3: Có từ 3 thành viên góp vốn trở lên

Lựa chọn 1: vẫn có thể thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh nếu số thành viên góp vốn không vượt quá 50 người

Loại hình công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Lựa chọn 2: Thành lập công ty cổ phần

Loại hình công ty Cổ phần

a. Định nghĩa:

Công ty cổ phần là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03, và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

b. Ưu điểm

Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên giảm mức độ rủi do cho các cổ đông.

Số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn. Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán; có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty.  Do đó, công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn góp linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng nên phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần khá là rộng.

c Nhược điểm

Do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có thể không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích và rất dễ xảy ra trường hợp không đồng nhất ý kiến của các cổ đông trong bộ máy quản lý. Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần khó khăn hơn các loại hình khác.

Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Giảm niềm tin với đối tác khi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.

Trên đây là tư vấn của Công ty luật FBLAW về Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất tại Nghệ An.

Bạn cần chuẩn bị những gì để có thể thành lập công ty khi đến với Luật FBLAW chúng tôi?

  1. Cung cấp địa chỉ công ty
  2. Chuẩn bị tên công ty
  3. Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh. Ví dụ: tư vấn, mua bán bất động sản, môi giới việc làm,… (chuyên viên của luật FBLAW sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định pháp luật cho quý khách)
  4. Xác định số vốn của doanh nghiệp (nếu công ty có nhiều cổ đông thì cho luật FBLAW biết số vốn góp của từng người)
  5. Chuẩn bị CMND hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác của tất cả thành viên tham gia góp vốn. (Nếu chưa có bản công chứng thì cung cấp bản gốc, luật FBLAW sẽ hỗ trợ miễn phí.)
  6. Chữ ký mẫu (nếu có)

Toàn bộ việc soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước sẽ do FBLAW thay bạn thực hiện toàn bộ. Hỗ trợ tối đa cho khách hàng tại Nghệ An cũng như các tỉnh thành trên cả nước về tất cả các vấn đề về luật doanh nghiệp, hỗ trợ mọi vấn đề sau thành lập doanh nghiệp. Còn chần chừ gì nữa hãy đến ngay với FBLAW chúng tôi!