banner

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất hay còn gọi là đơn xin xác nhận nguồn gốc đất là mẫu đơn được sử dụng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh nguồn gốc đất mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng để tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan. Vậy đơn xin xác nhận nguồn gốc đất là gì? Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất được xác nhận ở đâu? Gồm những nội dung gì, được soạn thảo như thế nào? Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất?

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Đơn xin xác nhận tạm trú là gì?

Nguồn gốc sử dụng đất là một trong những thông tin bắt buộc phải được ghi nhận  trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là căn cứ để xác minh thời điểm, nguyên nhân hình thành mảnh đất, ranh giới, đặc điểm, diện tích,.. của mảnh đất cụ thể.

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là văn bản được sử dụng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh nguồn gốc đất mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng để tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất thể hiện mong muốn của cá nhân, tổ chức muốn xác minh nguồn gốc đất để phục vụ những nhu cầu công việc của cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục và Thẩm quyền xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

 • Trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc sử dụng đất:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xác minh nguồn gốc sử dụng đất nộp đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) đến UBND xã nơi có đất.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ Cán bộ địa chính kiểm tra, phối hợp cá nhân, tổ chức tiến hành xác minh, kiểm tra thửa đất, đo đạc thực tế, vẽ sơ đồ.

Bước 3: Sau khi tiến hành xác minh, Cán bộ địa chính xác nhận đơn xin và trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.

 • Thẩm quyền xác minh đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 70 Nghị định 43/2014 quy định: Trường hợp đất đai không có các giấy tờ quy định tại Luật Đất đai 2013 và nghị định này thì UBND xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác nhận nguồn gốc và và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Nội dung đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Tương tự các đơn từ hành chính khác, đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất có các nội dung ba phần như sau:

Phần mở đầu

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Địa chỉ viết đơn, ngày tháng năm viết đơn
 • Kính gửi: UBND xã, phường nơi có đất
 • Thông tin về cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất cần xác nhận nguồn gốc đất: Họ tên, số giấy tờ pháp lý, địa chỉ thường trú
 • Thông tin về mảnh đất: Số liệu đo vẽ, thửa đất, diện tích số bao nhiêu, địa chỉ đất ở đâu?,…

Phần nội dung đơn: nêu lý do soạn đơn

Ví dụ:  Trình bày các thông tin cụ thể về hiện trạng sử dụng đất: Có tài sản/không có tài sản trên đất, sử dụng ổn đinh/có tranh chấp,….

 • Trình bày các thông tin về nguồn gốc sử dụng đất: Ghi rõ sử dụng đất từ thời điểm nào, do cơ quan nào giao hoặc nhận chuyển nhượng từ ai. Đã được cấp giấy chứng nhận QSĐ hay chưa?,..
 • Trình bày những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nếu có): Nguyên nhân tăng, giảm diện tích đất, thời gian tăng, giảm và lí do: do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,….cho cá nhân, tổ chức nào)

Phần kết thúc

 • Cam kết và lời cảm ơn: Ghi rõ cam kết các nội dung đã trình bày là đúng sự thật, đề nghị xác minh và lời cảm ơn.

Kí tên và ghi rõ họ tên của người làm đơn.

>>> Xem thêmHợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 

4. Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ             

                Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất                   

 

Kính gửi: UBND phường (xã): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND :…………………………. cấp ngày……./……./………. tại …………………………………………………………………….

Cùng vợ (chồng) tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin thửa đất yêu cầu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất: Số liệu đo vẽ năm ……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số sổ hộ khẩu:……………………………………… Cấp ngày……… tháng……… năm……………………………………………………….

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                Người làm đơn

 

 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
– Hiện trạng sử dụng đất:……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng đất:.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:……………………………………………………………………………………………….

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất: …………………………………………………………………………………………………….

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….. tháng…... năm ………

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày….. tháng…... năm ………Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                        Ngày ……. tháng ……. năm

                                                                                                                                          Trưởng Phòng

                                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                         

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về việc xin xác nhận nguồn gốc đất của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
 • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An