banner

Mẫu phiếu thu

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, ắt hẳn không còn xa lạ với mẫu phiếu thu bởi lẽ mỗi lần phát sinh các khoản tiền thu về đều cần xuất phiếu thu. Phiếu thu sẽ là căn cứ chứng minh nguồn thu của khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ mà doanh nghiệp thu về nhập quỹ. Vậy phiếu thu là gì? Mục đích sử dụng phiếu thu? Phiếu thu có phải là chứng từ kế toán không? Phiếu thu có bao nhiêu liên? Hướng dẫn viết phiếu thu và các mẫu phiếu thu.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1.Mẫu phiếu thu là gì?

Phiếu thu là một loại mẫu hành hành chính được sử dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây là chứng từ thể hiện một giao dịch đã được hoàn thành, hay có thể hiểu phiếu thu như là mẫu biên nhận tiền được sử dụng làm thủ quỹ, bất cứ một giao dịch nào về tiền đều phải được ghi nhận và căn cứ vào phiếu thu để thu tiền.

>>>Xem thêm: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

2. Mục đích sử dụng của phiếu thu?

căn cứ để lập phiếu thu, thực hiện nộp tiền vào quỹ, đồng thời để chính những người nộp thanh toán với cơ quan doanh nghiệp hoặc lưu quỹ

Phiếu thu là một loại văn bản hành chính được làm để xác định, tính toán các con số, được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến tiền và ngoại tệ. Kế toán hay chủ doanh nghiệp sẽ căn cứ vào phiếu thu để xác định, quản lý các khoản tiền và ngoại tệ được nhập vào kì theo từng ngày,thời kỳ, giai đoạn. Đồng thời nó cũng sẽ là căn cứ để người nộp chứng mình được rằng khoản tiền của mình đã trả/ đóng cho doanh nghiệp cụ thể.

Đồng thời phiếu thu sẽ là bằng chứng để chứng minh, làm rõ ràng, rạch ròi mọi vấn đề về việc thu chi và thanh toán tiền tệ để phòng trường hợp khi cuộc giao dịch xảy ra tranh chấp trong doanh doanh nghiệp. Bởi Phiếu thu sẽ thể hiện rõ ràng số tiền cần thu vào, ai là người nộp tiền, người được nhận tiền là ai. Qúa trình giao nhận được diễn ra vào thời gian, địa điểm nào, phiếu thu đều sẽ thể hiện cụ thể và chi tiết.

3. Phiếu thu có phải là chứng từ không?

Câu trả lời là có. Bởi vì nó là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán có thật sự diễn ra hay không? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi, ghi lại việc thu chi cho Doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2021

4. Phiếu thu có bao nhiêu liên?

Bởi vì phiếu thu là biểu mẫu quan trọng của doanh nghiệp, sử dụng thường xuyên nên phiếu thu sẽ được đóng thành quyển, đánh số từng quyển, đánh số từng phiếu thu dùng cho một dự án, 1 tháng, 1 quý hay1 năm. Số phiếu thu sẽ được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán năm đó và trong mỗi phiếu đều ghi rõ ràng về thời gian: ngày/ tháng/ năm diễn ra giao dịch thu tiền.

Phiếu thu sẽ được lập thành 3 liên, trong mỗi liên có chữ ký của người nộp tiền, người lập phiếu  – chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc soát xét, ký duyệt trước khi kế toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ bằng chữ  vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Lưu ý: Phiếu thu hoàn chỉnh phải có đủ chữ kỹ của các đối tượng liên quan

5. Hướng dẫn ghi phiếu thu

Một mẫu phiếu thu chuẩn sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin sau đây:

– Tên đơn vị, địa chỉ của doanh nghiệp, đơn vị lập phiếu thu: được viết ở góc trên cùng bên trái phiếu thu

– Số quyển của phiếu thu và số của từng phiếu thu: ghi số quyển và số của từng Phiếu thu, ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu

– Tên của biểu mẫu: phiếu thu gì?

– Thông tin của người phụ trách nộp tiền: cần ghi chính xác họ và tên của người phụ trách nộp tiền. Trên dòng “Địa chỉ” thì thể hiện chính xác địa chỉ của người nộp tiền

– Lý do nộp tiền: Cần ghi rõ, ví dụ như: Thu tiền phí dịch vụ còn thiếu của khách hàng, thu tiền bán sản phẩm của công ty, …..

– Số tiền nộp và đơn vị tiền: Ghi rõ bằng số và bằng chữ

– Chứng từ gốc (nếu có liên quan)

– Ký và đóng dấu của những bên liên quan

6. Mẫu phiếu thu

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

    Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)


Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

 
  PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……
Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………..  (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………………………… Chứng từ gốc.

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp

tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tương tự như mẫu giấy đề nghị thanh toán, với mẫu phiếu thu doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành tại các Thông tư hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu phiếu thu của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An