banner

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng và cách viết chuẩn nhất 2023. Bài viết dưới đây FBLAW sẽ cung cấp các vấn đề liên quan đến việc trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng là gì?

Sổ đỏ là cách gọi phổ biến của người dân dựa theo màu sắc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sổ đỏ hay sổ hồng còn có tên gọi pháp lý khác nhau như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận).

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng là văn bản được sử dụng để thông báo về việc mất mát hoặc hỏng hóc giấy chứng nhận

>>> Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Điều kiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để được cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì khi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc, hư hỏng hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

3. Thủ tục cấp lại sổ đỏ, sổ hồng bị mất

Bước 1: Báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị mất do nhiều nguyên nhân. Sau khi xác định được việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. thì người sử dụng đất phải làm đơn trình báo về việc: mất Giấy chứng nhận nộp tại UBND xã

Bước 2:  Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Sau khi nhận đơn khai báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công chức địa chính cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Xác định số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (nếu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận đơn không phải là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất).

– Chuyển đơn trình báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và niêm yết  công khai thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND xã. Trừ trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thiên tai, hỏa hoạn. Trong đó:

+ Thời hạn niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã là trong vòng thời hạn 30  ngày đối với các hộ gia đình và cá nhân.

+ Giấy tờ chứng minh về việc đã đăng tin 03 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất là các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư.

Bước 3: Cấp Giấy xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau thời hạn niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên mà không có đơn trình báo, khiếu nại, tranh chấp, … thì cơ quan Công an cấp xã nơi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ cấp Giấy xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  cho người sử dụng đất.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại

Người sử dụng đất sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hhồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận.

Nếu bị mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có: Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. Ngoài ra người sử dụng đất còn phải chuẩn bị các giấy tờ tùy thân.

Bước 5: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại

Người mất GCNQSDĐ sẽ nộp hồ sơ xin cấp lại GCNQSDĐ tại tại UBND xã nơi có nhà đất. Hoặc nộp tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện. hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Kiểm tra hồ sơ. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất. Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
  • Ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất. Đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, Hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 6: Trả kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người bị mất Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

>>> Xem thêm: THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

4. Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………tháng…………năm……. Tại…………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… Ngày cấp:………………… Tại:………………………………………………………………………….

Thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính trình với Ủy ban nhân dân xã…………………………….. về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào ngày……….tháng………năm…….. tôi có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu Giấy chứng nhận là………………. được Ủy ban nhân dân huyện cấp ngày………. tháng……. năm……….. cho thửa đất số………. tờ bản đồ số……………… Địa chỉ thửa đất:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do mất: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay để phục vụ việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã ………………… xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung nêu trên.

Tôi xin cam đoan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên tôi không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Người làm đơn

                                                                                   ( Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                       Người làm đơn

                                                                                   ( Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, sổ hồng Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Website: fblaw.vn
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An