banner

Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là văn bản được lập sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ, các chi bộ đều phải thực hiện để tổng kết công tác trong năm, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là gì?

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là một báo cáo tổng hợp về hoạt động của chi bộ trong một khoảng thời gian nhất định, thực hiện về: Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công tác xây dựng chi bộ, Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị…

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản đại hội chi bộ

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ có ý nghĩa gì?

Chi bộ Đảng đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân nên trong Báo cáo tổng kết chi bộ phải rõ ràng, chi tiết. Báo cáo phải thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra được những công tác thế mạnh cũng như những công tác còn tồn tại điểm yếu để khắc phục trong thời gian tới, điều chỉnh kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc bảo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ có những ý nghĩa quan trọng như:

  • Đánh giá và tổng kết:

Báo cáo giúp đánh giá tổng quan về công tác Đảng của chi bộ, xác định được những thành tựu, những khó khăn, vướng mắc và cơ sở. Để từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện và phát triển công tác Đảng trong tương lai.

  • Lãnh đạo và quản lý:

Báo cáo tổng kết công tác Đảng cung cấp thông tin cho lãnh đạo cấp trên về tình hình hoạt động của chi bộ. Từ đó giúp họ có thông tin để đưa ra các quyết định và chỉ đạo phù hợp.

  • Định hướng và phát triển:

Báo cáo giúp xác định những thành tích đã đạt được và các vấn đề còn tồn đọng để phát huy và đề xuất các biện pháp cải thiện, phát triển công tác Đảng trong tương lai. Nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của Đảng và cơ sở.

  • Kiểm tra và giám sát:

Báo cáo cung cấp thông tin để kiểm tra và giám sát hoạt động của chi bộ, đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định, nhiệm vụ, chính sách, đường lối đề ra của Đảng.

  • Thông tin và giao lưu:

Báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của chi bộ cho các đơn vị, tổ chức khác và tạo điều kiện cho việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

3. Nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ gồm mấy phần?

Một báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ hoàn chỉnh sẽ gồm 03 phần chính. Dưới đây Luật FBLAW chúng tôi sẽ giới thiệu về các nội dung chính của từng phần để quý khách hàng tham khảo.

Thứ nhất: Phần đầu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ 

– Khách hàng chú ý ghi rõ tên Đảng ủy cấp trên:

Tên chi bộ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

– Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ nào.

– Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo: Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, tình hình chi bộ.

Thứ hai: Phần nội dung chính báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Đây cũng là phần quan trọng nhất của báo cáo, thông thường sẽ được chia làm 2 phần:

Phần 1: Chi bộ tiến hành tổng kết thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong năm qua, nhiệm kỳ qua bằng việc:

– Khái quát đặc điểm, tình hình chung trong chi bộ:

+ Nêu sơ lược một vài đặc điểm về chi bộ:

Thuộc địa phương nào, hoạt động trong lĩnh vực nào, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên.

+ Ghi rõ số lượng Đảng viên trong chi bộ:

Chỉ rõ số Đảng viên chính thức, dự bị, số Đảng viên là nữ, số Đảng viên chuyển đến, chuyển đi; số lượng Đảng viên phân chia theo trình độ.

+ Chỉ ra những thuận lợi trong sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; sự đoàn kết của cán bộ, Đảng viên trong chi bộ.

+ Chỉ ra những khó khăn dựa vào việc nêu một vài khó khăn mà chi bộ gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động phù hợp với thực tế chi bộ mình.

– Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ theo năm. nhiệm kỳ:

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ:

Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

+ Triển khai nhanh chóng, lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương, của ngành.

+ Rèn luyện đội ngũ Đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

+ Chỉ rõ các kết quả đạt được:

Tỉ lệ Đảng viên có tư tưởng, chính trị tốt, số Đảng viên vi phạm.

+ Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với các chi bộ cơ quan):

Tùy theo chi bộ ngành nào, lĩnh vực nào thì tổng hợp kết quả lãnh đạo chuyên môn phù hợp với chi bộ mình.

+ Kết quả công tác xây dựng Đảng.

Trong nội dung này chi bộ sẽ đề cập đến Công tác sinh hoạt Đảng: Xây dựng quy chế tổ chức sinh hoạt đúng theo định kỳ, có nề nếp, chất lượng, có tỉ lệ Đảng viên tham gia cao trong các kỳ sinh hoạt, học tập Nghị quyết.

Công tác thu nộp Đảng phí: có đúng quy định, trích nộp lên Đảng ủy kịp thời hay không.

+ Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng:

Ghi cụ thể số Đảng viên được kết nạp, số quần chúng được bồi dưỡng trong năm, nhiệm kỳ qua.

– Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian vừa qua:

Cụ thể chỉ ra những điểm tồn tại cơ bản tại địa phương, đơn vị mà chi bộ lãnh đạo chưa giải quyết được, Nêu rõ các nguyên nhân: chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế chưa được khắc phục đó tại chi bộ: cơ sở vật chất hạn chế, các đoàn thể chưa sát sao, công tác phê bình và tự phê bình hạn chế, lãnh đạo chưa hiệu quả.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới, nhiệm kỳ tới.

Trước hết chi bộ dự báo một vài bối cảnh cơ bản có tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm tới, nhiệm kỳ tới. Từ đó đề ra các chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ ba: Phần cuối báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

– Quý khách hàng lưu ý ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết chi bộ.

– Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

4. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

BAO CAO TONG KET TO CHUC CO SO DANG

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An