banner

Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất

Hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-moi-nhat

Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất hiện nay trở nên vô cùng cần thiết. Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, nhu cầu nhượng quyền thương mại càng nhiều. Chính vì vậy, hiểu Hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ bảo đảm hơn quyền, lợi ích cho thương nhân. FBLAW thấu hiểu được nhu cầu của Quý Khách hàng. Bài viết dưới đây sẽ phần nào làm rõ hợp đồng chuyển nhượng thương mại mới nhất!

1.Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Thông tư 04/2016/TT-BTC sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành.

2.Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất là gì?

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các thương nhân trong việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thương mại. Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005Bộ luật Dân sự 2015.

Nhượng quyền thương mại là hoạt động mà theo đó: bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành mua bán và cung ứng dịch vụ theo một số điều kiện như:

 • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định. Và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu kinh doanh quảng cáo của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền sẽ cấp cho bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung;
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận nhượng quyền trong việc điều hành kinh doanh.

Như vậy, có thể hiểu Hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên khi tiến hành tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại. Hợp đồng này ghi nhận bên nhượng quyền trao quyền thương mại và hỗ trợ kỹ thuật. Bên nhận quyền có nghĩa vụ thanh toán.

>> Xem thêm: Nhượng quyền thương mại là gì?

Hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-moi-nhat
Hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-moi-nhat

3. Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất:

a. Hình thức của Hợp đồng:

Hợp đồng phải được thành lập văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

b. Ngôn ngữ của Hợp đồng:

Hợp đồng phải được lập bằng Tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp này, hợp đồng cũng cần quy định ngôn ngữ giải thích hợp đồng, làm cơ sở giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại.

c. Chủ thể của Hợp đồng:

Bao gồm: Bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Do nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại đặc thù nên hầu hết các nước đều phải là thương nhân, tồn tại hợp pháp, có thẩm quyền kinh doanh và có quyền hoạt động thương mại phù hợp với đối tượng được nhượng quyền.

Tại Việt Nam: Pháp luật thương mại cũng đã ghi nhận các đối tượng có thể trở thành một quan hệ nhượng quyền thương mại, bao gồm: Bên nhượng quyền, bên nhận quyền, bên nhượng quyền thứ cấp, bên nhận quyền sơ cấp và bên nhận quyền thứ cấp.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể thực hiện dưới nhiều hình thức. Ở hình thức cơ bản nhất, tồn tại các bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Tuy nhiên, ở dưới hình thức phức tạp hơn, các bên nhận quyền sơ cấp được thực hiện việc nhượng lại quyền thương mại cho các bên nhận quyền thứ cấp và trở thành bên nhượng quyền thứ cấp.

d. Đối tượng của hợp đồng:

Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh muc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

đ. Các loại hợp đồng:

 • Hợp đồng phát triển quyền thương mại.
 • Hợp đồng thương mại thứ cấp.ư

e. Quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng:

Quyền của Bên nhượng quyền:

 • Nhận tiền nhượng quyền;
 • Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
 • Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
 • Thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền:

 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Quyền của bên nhận quyền:

 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan;
 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống.
Hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-moi-nhat
Hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-moi-nhat

Nghĩa vụ của bên nhận quyền:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng.

>>> Xem thêm: Các hình thức nhượng quyền thương mại 2021

4. Nội dung cơ bản của Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất:

Hiện nay, hoạt động nhượng quyền thương mại trở nên vô cùng phổ biến. Các cửa hàng KFC xuất hiện tại hàng loạt các quốc gia từ Âu sang Á. Các quán cà phê như Cộng cà phê, The Coffee House xuất hiện tại rộng khắp cả nước. Đó đều là kết quả của hoạt động nhượng quyền thương mại.

Vậy một mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ bao gồm những nội dung gì?

 • Tên và hình thức của quyền thương mại được chuyển giao như: sơ cấp, thứ cấp. Độc quyền hay không độc quyền,….
 • Nội dung, phạm vi của quyền thương mại được chuyển nhượng;
 • Trách nhiệm của các bên chủ thể đối với hàng hóa, dịch vụ cung ứng khi cung cấp cho người tiêu dùng;
 • Thời gian có hiệu lực của hợp đồng, thời hạn này có thể theo thỏa thuận giữa các bên ký kết. Đồng thời các bên có thể thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quy định hoặc gia hạn sau khi chấm dứt hợp đồng.
 • Các giá cả, chi phí, các khoản thuế có nghĩa vụ chi trả của hàng hóa dịch vụ.
 • Hình thức và phương thức thanh toán hợp đồng.
 • Quyền hạn và trách nhiệm của các bên khi tham gia giao kết.
 • Kế hoạch, tiến độ, thời hạn, địa điểm khi các bên thực hiện hợp đồng;
 • Tuyển dụng nhân viên khi bắt đầu hoạt động thương mại.
 • Cam kết của các bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hợp đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng và thanh lí hợp đồng, thanh lí tài sản và giải quyết tranh chấp giữa các bên.
 • Xác nhận của các bên chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng.

Trên đây là quy định về Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất, nếu còn thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được giải đáp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

 

 

 

 • Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế như thế nào để hiệu quả và chính xác? Tra cứu thông tin của doanh nghiệp là […]

 • PC là gì?

  PC là gì?

  PC là? là một trong những vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các chủ nhà thầu quan tâm đến bởi vì đây là một […]

 • Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

  Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

  Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần được thực hiện trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Trong […]