banner

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người gây ra mới nhất được rất nhiều người quan tâm vì đây là một trường hợp trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người gây ra mới nhất được rất nhiều người quan tâm vì đây là một trường hợp trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vậy khi nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường sẽ riêng rẽ hay liên đới? Pháp luật có những quy định gì để xử lý những việc này và điều kiện để phát sinh như thế nào? Để hiểu hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty Luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là gì?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định của luật dân sự nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa bên gây thiệt hại và bên bị gây thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh do hành vi trái pháp luật, có lỗi cố ý hoặc vô ý của bên gây hại hoặc trong một số trường hợp khác mà pháp luật quy định bên gây thiệt hại phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi.

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi “nhiều người cùng gây thiệt hại” là trách nhiệm liên đới bồi thường của những người cùng gây thiệt hại đối với người bị thiệt hại.

Nhiều người cùng gây ra thiêt hại để phát sinh trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 587 Bộ luật dân sự năm 2015 có thể xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Nhiều người gây thiệt hại cho một người

– Nhiều người gây thiệt hại cho nhiều người

>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm,uy tín bị xâm phạm

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Một là, phải có sự thống nhất về mặt ý chí của những người gây thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất

Những người gây thiệt hại đã có sự bàn bạc, thống nhất ý chí sẽ gây thiệt hại cho một người nào đó. Đây là yếu tố thể hiện tính có tổ chức của việc gây thiệt hại.

Họ đã phân công nhau thực hiện hành vi gây thiệt hại, người thực hiện hành vi trực tiếp gây thiệt hại, nhưng người khác lại thực hiện hành vi gián tiếp theo các thức “kẻ kiếm gạo, người thổi cơm”.

Ví dụ: Hai người anh A và anh B cùng thống nhất về hành vi gây thiệt hại cho ông C bằng cách đốt nhà của ông. Trong đó họ tự tổ chức anh A thực hiện công việc tưới xăng, anh B châm lửa đốt. Trong tình huống này, anh A và anh B được xác định là cùng gây thiệt hại.

 Hai là, phải có sự thống nhất về hành vi của nhiều người gây thiệt hại.

Tức là phải tồn tại hành vi gây thiệt hại của nhiều người. Mỗi người có thể thực hiện một hoặc một vài hành vi theo sự bàn bạc trước đó, nhưng phải có hành vi của nhiều người ( từ 2 người trở lên ) thì thiệt hại mới có thể xảy ra.

Nếu chỉ cần hành vi của một người đã có thể gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ là trách nhiệm độc lập chứ không phải trách nhiệm liên đới.

Hành vi gây thiệt hại của nhiều người phải là hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

 Ba là, tất cả những người gây thiệt hại đều phải có lỗi.

Khi nhiều người cùng thực hiện hành vi gây thiệt hại thì tất cả những người đó đều có lỗi cố ý hoặc vô ý trong khi thực hiện hành vi của mình.

Tức là bản thân những người thực hiện hành vi  gây thiệt hại đều phải có nhận thức khi thực hiện hành vi.

Do vậy, nếu nhiều người cùng thực hiện hành vi gây thiệt hại mà trong đó có người không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì họ không bị coi là có lỗi và không phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của những người cùng gây thiệt hại với hậu quả xảy ra.

Hành vi gây thiệt hại của những người cùng gây thiệt hại có thể khác nhau về mức độ nhưng cùng đem lại hậu quả là gây thiệt hại cho người khác.
Thiệt hại xảy ra chính là kết quả trực tiếp, tất yếu từ những hành vi của những người gây thiệt hại. Khi nhiều người cùng gây thiệt hại thù họ phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.

 3. Mức bồi thường trong trách nhiệm bồi thường liên đới khi nhiều người cùng gây thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất

Theo quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra,thì:

– Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.

– Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

>>> Xem thêm: Lãi suất và những quy định của pháp luật về lãi suất mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty FBLAW chúng tôi gửi đến quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra mới nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay đến FBLAW để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 1900088837
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An