banner

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp đã và đang có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, khi mà thị trường lao động ngày càng có nhiều biến động, người lao động khi thất nghiệp thì đây sẽ là khoản thu nhập chia sẻ gánh nặng tài chính trong lúc chưa tìm được việc làm. Vậy đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Trình tự thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được pháp luật quy định như thế nào, nội dung và hình thức ra sao? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động nhận được sau khi chấm dứt hợp đồng lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là văn bản hành chính được người lao động gửi kèm hồ sơ hưởng trợ cấp đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích yêu cầu chi trợ cấp thất nghiệp

>>> Xem thêm: Mẫu quyết định nghỉ việc

2. Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động ký kết hợp đồng lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Trường hợp đã Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp đối với HĐLĐ không xác định và có xác định thời hạn ; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp HĐLĐ mùa vụ hoặc từ 3 đến dưới 12 tháng

  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

Chết.

3. Trình tự, thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

 

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

>>> Xem thêm: Kỷ luật lao động theo hình thức sa thải

4. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định sa thải;

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo HĐLĐ thời vụ  thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

+ Sổ bảo hiểm xã hội

5. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được sử dụng theo Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày …… /……./……….          Giới tính: Nam o,  Nữ o

Số CMND: …………………………. cấp ngày …………………………. tại ……………………………………………………………………………

Số sổ BHXH: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….Địa chỉ email (nếu có)………………….………..

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo: ………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (1):……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..………………………………..…………………………………………………………………………

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) ……………………………………

tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………..………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………..…………………………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM ……………………………………………………………

Kèm theo Đề nghị này là (3)…………………………………………………………………. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An