banner

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An

dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An - Công ty Luật FBLAW 8

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh là một trong những lĩnh vực, dịch vụ pháp lý của Công ty Luật FBLAW. Sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) được xem mà một trong những tài sản có giá trị của người dân và sổ đỏ được xem là giấy chứng nhận hợp pháp đối với quyền sử dụng đất đó. Tuy nhiên, thủ tục làm sổ đỏ lại làm không ít người dân phải đau đầu khi việc chuyển bị hồ sơ giấy tờ khá phức tạp, không biết chuẩn bị hồ sơ bắt đầu từ đâu.

Vậy nên, hãy để những khó khăn, vướng mắc khi làm sổ đỏ của Quý khách hàng cho Công ty Luật FBLAW để có thể làm sổ đỏ một cách nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An-FBLAW

Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì những trường hợp sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại mục 1 ở trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hồ sơ để được cấp sổ đỏ bao gồm:

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Theo mẫu).

– Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất như: Quyết định giao đất, cho thuê đất, Hơp đồng mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất…

– Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).

– CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.

– Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trình tự thực hiện

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An-FBLAW

Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (Địa chỉ: Số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An; số điện thoại 02383.586.719).

– Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 (giờ mùa hè) và từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ (giờ mùa đông), buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh xử lý.

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Nghệ An thực hiện các công việc như sau:

– Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

In, viết Giấy chứng nhận, lập thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

– Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền của UBND tỉnh; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

– Sau khi nhận được hồ sơ đã giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện các công việc sau:

– Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

– Trao Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức

Phí và lệ phí

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An-FBLAW

Phí làm sổ đỏ bao gồm:

– Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1.600.000 đồng.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 80.000 đồng;

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 320.000 đồng;

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 400.000 đồng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng.

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh của Công ty Luật FBLAW

dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An - công ty Luật FBLAW 10

Công ty Luật FBLAW sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc sau:

– Soạn thảo hồ sơ cấp sổ đỏ theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ cấp sổ đỏ tại Bộ phận một cửa Thành phố; tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu;

– Thay mặt khách hàng đóng các nghĩa vụ tài chính liên quan;

– Tiếp nhận kết quả và gửi đến tận tay khách hàng.

Vì sao quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ nhanh của Công ty Luật FBLAW?

dịch vụ làm sổ đỏ nhanh nhất tại Nghệ An - công ty Luật FBLAW 9

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ nhanh của FBLAW, quý khách sẽ nhận được sự tận tâm, trách nhiệm và quan trọng hơn cả là sự hài lòng khi tin tưởng sử dụng dịch vụ bởi lẽ:

– Quý khách nhận được sự tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ từ những luật sư có kinh nghiệm về lĩnh vực cấp sổ đỏ;

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giúp rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục;

– Nhận sổ đỏ (Giấy chứng nhận)

– Các hồ sơ lưu thông tin khách hàng.

Về chi phí chúng tôi không cam kết là đơn vị có chi phí dịch vụ thấp nhất trên thị trường nhưng chúng tôi khẳng định rằng chi phí của chúng tôi là hợp lý nhất so với chất lượng dịch vụ chúng tôi đem tới cho khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

Công ty Luật FBLAW tự tin với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất trong lĩnh vực dịch vụ làm sổ đỏ nhanh.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.