banner

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội là thủ tục quan trọng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Với đội ngũ Công ty Luật FBLAW chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900088837 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Sáng chế là gì?

– Theo khoản 12 Điều 4 Luật SHTT được hiểu Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

– Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy luật tự nhiên) nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

– Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng: Sản phẩm; Quy trình hay phương pháp

2. Giải pháp hữu ích là gì?

– Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

– Tiêu chuẩn về tính mới, khả năng áp dụng cũng như đối tượng của giải pháp hữu ích, các đối tược không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích quy định giống như đối với sáng chế.

3. Điều kiện bảo hộ của sáng chế là gì?

Để sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì cần đáp ứng điều kiện:

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội
Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội

3.1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

* Có tính mới:

Nếu sáng chế đó chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác trên thế giới.

* Có trình độ sáng tạo:

– Căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức trên phạm vi toàn cầu.

– Sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

* Có khả năng áp dụng công nghiệp:

Nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

3.2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Không phải là hiểu biết thông thường

4. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

>>> Xem thêm: Xin giấy phép năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại Hà Nội

5. Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội
Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế tại Hà Nội

Để tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế, khách hàng có thể thực hiện tra cứu miễn phí qua một trong hai cổng dữ liệu điện tử sau đây:

Google patent: Cơ sở dữ liệu sáng chế toàn cầu được xây dựng bởi Google;

IP Lib: Cơ sở dữ liệu sáng chế của Việt Nam được xây dựng bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế:

Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký sáng chế.
  • Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích.
  • Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng.
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
  • Các tài liệu khác (nếu có) như: Giấy ủy quyền; Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn; Tài liệu xác nhận quyền đăng ký; Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế và theo dõi tiến trình đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam:

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Cục SHTT, cụ thể:

* Nộp đơn giấy:

Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn sau:

Trụ sở Cục SHTT, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

* Nộp đơn trực tuyến:

Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục SHTT phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Bước 4: Xử lý đơn đăng ký bảo hộ sáng chế:

Thẩm định về hình thức:

– Thời hạn: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn;

– Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, từ đó đưa ra thông báo hợp lệ hay không hợp lệ.

– Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị khách hàng sửa đổi.

Thẩm định nội dung sáng chế:

– Thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

– Cục SHTT xem xét các điều kiện đăng ký sáng chế từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ. Nếu đơn đăng ký sáng chế đáp ứng đủ điều kiện thì Cục SHTT ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho sáng chế mà khách hàng đã đăng ký.

– Nếu đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng đủ điều kiên, Cục SHTT ra thông báo không cấp văn bằng cho sáng chế mà khách hàng đăng ký. Trên cơ sở thông báo đó, người nộp đơn có thể khiếu nại lên Cục SHTT trong trường hợp xét thấy sự không phù hợp với các căn cứ, cơ sở có thật.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký sáng chế

– Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

– Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tỳ theo ngày nào muộn hơn.

Bước 6: Cấp văn bằng bảo hộ

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty FBLAW chúng tôi gửi đến quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Hà Nội nói riêng và lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay đến FBLAW để được hướng dẫn cụ thể hơn.

>>> Xem thêm: Đăng ký kiểu dáng công nghiệp uy tín tại Hà Nội 

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 1900088837
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An