banner

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không? là một trong những câu hỏi mà các doanh nghiệp quan tâm trong quá trình hoạt động. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay, không cấm doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật. Do vậy, doanh nghiệp được phép thuê người có năng lực, chuyên môn để làm đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, khi thuê người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

 1. Quan hệ giữa doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật được thuê

khi doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng lao động với người được thuê và hình thành nên mối quan hệ giữa ngưởi sử dụng lao động và người lao động. Do đó, mối quan hệ này không chỉ được điều chỉnh bởi quy định của Luật doanh nghiệp mà còn chịu sự điều chỉnh bởi Luật lao động.

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật được thuê sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp. Cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?
Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?
 • Quyết định các vấn đề công việc hằng ngày của doanh nghiệp;
 • Tổ cức thực hiện và triển khai kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 •  Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của ban lãnh đạo công ty;
 • Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong công ty. Ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên…
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động giữa người đại diện theo pháp luật và công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có số cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên

3. Chức danh của người đại diện theo pháp luật được thuê

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?
Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không?

Người đại diện theo pháp luật được thuê có thể giữ chức danh: Giám đốc, Tổng Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty như: Phó Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành,…

Lưu ý: 

Người đại diện theo pháp luật được thuê không thể giữ các chức danh: Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị. Vì đây là chức danh chỉ có các cá nhân tham gia góp vốn điều hành doanh nghiệp mới có thể được bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của người đại diện theo pháp luật:

Nhiệm kỳ của người đại diện theo pháp luật không quá 05 năm. Như vậy, trường hợp thuê người đại diện theo pháp luật thì thời hạn hợp đồng lao động sẽ không quá 05 năm.

>>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021

Khi kết thúc hợp đồng lao động, doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật mới cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và các tiêu chuyển khác theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thì phải đảm bảo giám đốc của công ty không được là người thân thích trong gia đình. Như vợ, chồng, cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi, anh chị em đối với người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về việc Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật không? Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An