banner

Pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, […]

Xem thêm
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là việc chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động sản xuất […]

Xem thêm

Chuyển đổi Công ty TNHH MTV sang Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Một thành viên muốn tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách thêm […]

Xem thêm

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là một vấn đề được rất nhiều cá nhân quan tâm. Vậy điều kiện và thủ tục […]

Xem thêm

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện như […]

Xem thêm

Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là nội dung được Công ty Luật FBLAW hướng tới nhằm giúp doanh […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên. Tên doanh […]

Xem thêm
Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là quyền của doanh nghiệp được pháp luật ghi nhận với điều kiện đó không phải là những […]

Xem thêm