Bài viết

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy

Chủ phương tiện khi bị mất giấy tờ đăng kí xe cần tiến hành thủ tục cấp lại theo quy định để đảm bảo quyền lợi […]

Xem thêm

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Đối mỗi công trình xây dựng, sau khi hoàn thành xong bên thi công sẽ bàn giao công trình cho chủ đồng tư. Để bàn giao […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng

Giãn nợ ngân hàng là việc người vay kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi suất vay vốn tại ngân hàng hay có thể […]

Xem thêm

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Vào các thời điểm cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm tài chính, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp cần tiến hành làm báo cáo […]

Xem thêm

Đơn xin đổi sang biển số vàng

Hiện nay, tất cả biển số xe kinh doanh vận tải đều là biển số xe màu vàng, do đó đối với chủ xe kinh doanh […]

Xem thêm

Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn

Ngày nay, bất kì người lao đông, cán bộ, công nhân viên chức có nhiều cống hiến cho tổ chức mình công tác, hoàn thành xuất […]

Xem thêm

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

  Vào cuối năm, cơ quan, tổ chức nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tổ chức đánh giá, xếp loại chất […]

Xem thêm

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Vào cuối năm, Đảng viên phải tiến hành kiểm điểm bản thân trong suốt một năm công tác. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm […]

Xem thêm