banner

Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh

Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh

Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh được thực hiện như thế nào? Phòng khám đa khoa mở ra nhằm phục vụ nhu cầu an sinh xã hội, sức khỏe cho con người. Vì vậy, pháp luật quy định rất chặt chẽ việc kinh doanh ngành, nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hãy cùng FBLAW tìm hiểu về xin giấy phép phòng khám đa khoa trong bài viết dưới đây:

1. Điều kiện cấp Giấy phép phòng khám đa khoa

Tại Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động phòng khám đa khoa như sau:

Quy mô phòng khám đa khoa

 • Có 02 trong 4 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;
 • Có phòng cấp cứu;
 • Phòng tiểu phẫu;
 • Phòng lưu người bệnh;
 • Có 2 bộ phận xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh.

Cơ sở vật chất

 • Địa điểm phòng khám đa khoa: cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, đảm bảo đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh.
 • Các phòng theo quy định trong phòng khám đa khoa:

– Nơi tiếp đón;

– Phòng cấp cứu;

– Phòng lưu giữ người bệnh;

– Phòng khám chuyên khoa;

– Phòng tiểu phẫu.

Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích như sau:

– Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12m2;

– Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 15m2; có ít nhất 02 giường lưu trở lên; nếu có ít nhất 03 giường lưu trở lên thì diện tích tối thiểu là 5m2 trên một giường bệnh;

– Các phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10m2;

 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo có đủ điện, nước và các điều kiện khác để chăm sóc người bệnh.

Thiết bị y tế 

 • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký;
 • Có hộp thuốc chống sốc;
 • Đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

Nhân sự

 • Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỉ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh trong phòng khám;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp úng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;

– Việc phân công bổ nhiệm người chịu trách nhiệm kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

– Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám đa khoa.

 • Số lượng người làm việc, cơ cấu, chức danh nghề nghiệp của phòng khám đa khoa được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng bộ y tế.

Lưu ý: Các đối tượng khác làm trong phòng khám đa khoa nếu thực hiện việc khám, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề, việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

 • Đối với phòng khám đa khoa có thực hiện khám sức khỏe thì đáp ứng điều kiện tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt

Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh
Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép khám đa khoa tại Hà Tĩnh

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động ;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh;
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề người phụ trách bộ phận chuyên môn trong cơ sở khám, chữa bệnh;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép du học tại Hà Tĩnh

Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh
Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh

3. Thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 109/2016 NĐ-CP:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 •  Nộp hồ sơ tại Sở y tế tỉnh Hà tĩnh đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 • Nộp hồ sơ tại Bộ y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ y tế, bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh;

– Nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại Sở y tế: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Nộp thông qua đường bưu điện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Xem xét cấp Giấy phép phòng khám đa khoa

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: 

– Cơ quan tiếp nhận xem xét việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa.

– Thời hạn xem xét là 45 – 60 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ:

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ.

– Khi nhận được thông báo cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phải sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung trên văn bản thông báo và gửi cho cơ quan tiếp nhận.

– Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu bổ dung thì phải cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định. Nếu không cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sau 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận cơ quan có yêu cầu bổ sung nhưng không bổ sung hoặc bổ sung không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thử thục đề nghị cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi Hồ sơ hợp lệ và thẩm định đủ điều kiện cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động sẽ được cấp Giấy phép phòng khám đa khoa.

>>> Xem thêm: Xin Giấy phép mở nhà thuốc tại Hà Tĩnh

Công ty Luật FBLAW với những Luật sư giàu kinh nghiệm luôn tin tưởng sẽ là điểm tựa pháp lý vững chắc của Quý khách hàng, mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp, tận tâm và hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ liên quan đến Xin Giấy phép phòng khám đa khoa tại Hà Tĩnh của công ty. Mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.