banner

Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định tố tụng dân sự

Công ty Luật FBLAW gửi đến Quý bạn đọc bài viết với nội dung Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định tố tụng dân sự.

Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn

Yêu cầu phản tố

Yêu cầu phản tố (hay phản tố) là quyền của bị đơn (người bị kiện) trong các vụ án dân sự, quyền phản tố được hiệu là bị đơn có quyền kiện ngược lại nguyên đơn (người đã nộp đơn khởi kiện tịa tòa án). Người phản tố cần nộp đơn phản tố cho tòa án để được xem xét giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án khi các nội dung trong đơn phản tố có liên quan đến đơn khởi kiện. Đơn phản tố của bị đơn phải thõa mãn các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và thời điểm nộp đơn được ghi nhận tại Khoản 3 Điều này.

FBLAW - tư vấn các vấn đề tố tụng dân sự tại Nghệ An

Trình tự, thủ tục yêu cầu phản tố

Việc thực hiện quyền phản tố của bị đơn phải tuân thủ hình thức như khởi kiện một vụ việc. Có nghĩa là Bị đơn cần phải soạn thảo đơn phản tố bằng văn bản và gửi tới tòa án, sau đó bị đơn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí như nguyên đơn. Thời gian chuẩn bị xét xử sẽ được tính lại kể từ ngày bị đơn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định.

FBLAW - tư vấn lĩnh vực tố tụng dân sự tại Nghệ An

Trình tự, thủ tục bao gồm:

THẨM QUYỀN: Tòa án nhân dân thụ lý vụ án

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1:

Gửi đơn yêu cầu phản tố tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 2:

Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu phản tố

Bước 3:

Bị đơn bổ sung đơn yêu cầu phản tố hoặc nhận lại (nếu không được chấp nhận yêu cầu)

CÁCH THỰC HIỆN

Nộp đơn trực tiếp hoặc bằng đường bưu tiện tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền

YÊU CẦU THỰC HIỆN

– Phải gửi yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên hộp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án bị đơn phải gửi yêu cầu phản tố nếu có

HỒ SƠ

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1. Đơn yêu cầu phản tố

2. Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu phản tố

PHÍ HÀNH CHÍNH : Không

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán sẽ ra quyết định

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:  Bị đơn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Yêu cầu hợp lý: Chấp nhận yêu cầu phản tố

Yêu cầu không hợp lý: Không chấp nhận yêu cầu phản tố

CĂN CỨ PHÁP LÝ :  Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 Mẫu đơn yêu cầu phản tố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU PHẢN TỐ
Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận (huyện)…………………Tỉnh (T/P)……………..
Tên tôi là:…………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn ông (bà)…………………………………………………………………
và bị đơn ông (bà)……………………………………………………………………
Vụ án đang do TAND quận (huyện)…………………..Tỉnh (T/P)…………………. thụ lý giải quyết.
Nay chúng tôi viết đơn này, đề nghị quý tòa xem xét và giải quyết yêu cầu phản tố của chúng tôi:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Cụ thể như sau (trình bày diễn biễn vụ việc):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qua những điều trình bày trên đây, chúng tôi có yêu cầu phản tố và kính đề nghị quý tòa xem xét giải quyết như sau:
……………………………………………………………………………………….
Chúng tôi trông mong vào sự công minh của quý tòa.
Xin chân thành cảm ơn.
……….., ngày…..tháng…..năm ……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là tư vấn của Công ty FBLAW về thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định tố tụng dân sự.

FBLAW tự hào là công ty luật thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự uy tín và chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng với mức chi phí hợp lý nhất.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

Tel: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
Email: tuvanfblaw@gmail.com
Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.