banner

Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được khái niệm tách doanh nghiệp là gì? thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây, Công ty Luật FBLAW sẽ giải đáp những thắc mắc cho Quý khách hàng về vấn đề tách doanh nghiệp.

1. Tách công ty là gì?

Tách công ty là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Ví dụ: Công ty TNHH A tách thành công ty A, B, C

2. Thủ tục tách doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp

Bước 1: Công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty trước khi công ty thực hiện việc tách.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;
 • Tên công ty được tách sẽ thành lập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức tách công ty;
 • Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
 • Thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Công ty được tách thông qua điều lệ và đăng ký doanh nghiệp

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Công ty được tách tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

3. Thủ tục thay đổi nội dung ĐKDN đối với công ty bị tách

Trường hợp công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKDN đối với công ty bị tách.

Hồ sơ gồm:

 • Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty
 • Bản sao biên bản họp HĐTV, Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nghệ An 2021

4. Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp đối với công ty được tách

Hồ sơ đăng ký thành lập gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền trong trường hợp thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty;
 • Bản sao biên bản họp HĐTV, ĐHĐCĐ về việc tách công ty.

>>> Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói – FBLAW

5. Nghĩa vụ sau khi tách công ty

Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp
 • Sau đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. Trừ trường hợp công ty bị tách và công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật FBLAW về Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến thành lập công ty, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An