banner

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp cụ thể là giải thể Công ty TNHH 1 thành viên được tiến hành như thế nào? Để giải đáp vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau đây . Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Công ty TNHH 1 thành viên giải thể trong trường hợp nào?

Ảnh minh họa

>>>Xem thêm: Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

– Đã kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà công ty đó không có quyết định gia hạn.

– Giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định chủ sở hữu công ty.

– Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trong đó, Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp:

+ Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

+ Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp.

+ Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

+ Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

+ Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

                                      Ảnh minh họa

>>>Xem thêm: Giải thể công ty trọn gói tại Nghệ An

Công ty TNHH 1 thành viên muốn giải thể thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác.

– Đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Ngoài ra: 

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

3. Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

                                Ảnh minh họa

>>>Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội

Trường hợp 1:

Giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể

Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên.

– Lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể.

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của công ty.

– Phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể

Trong 07 ngày làm việc tình từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các giấy tờ gửi kèm thông báo bao gồm:

– Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên của chủ sở hữu.

– Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Thứ tự ưu tiên thanh toán nợ của công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện lần lượt như sau:

– Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

– Nợ thuế.

– Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký giải thể bao gồm: 

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);
 • Báo cáo thanh lý tài sản của công ty;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục giải thể;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Trường hợp 2:

Trường hợp giải thể do công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Công ty TNHH 1 thành viên họp quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai thông tin giải thể

Công ty TNHH 1 thành viên gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định của Tòa án đến:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Cơ quan thuế;

– Người lao động trong doanh nghiệp

Các quyết định phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán nợ của công ty

Thanh lý tài sản của công ty TNHH 1 thành viên và thanh toán các khoản nợ theo thứ tự thực hiện lần lượt như sau:

– Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Bước 5: Thực hiện đăng ký giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên;
 • Báo cáo thanh lý tài sản cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục giải thể;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về “Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên ” của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An