banner

Thẻ: Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

11/10/2019

Để bảo đảm quyền và lợi ích của DN và các chủ nợ, Luật Phá sản 2014 được ban hành và đóng vai trò quan trọng […]

Xem thêm