Tag: Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Để bảo đảm quyền và lợi ích của DN và các chủ nợ, Luật Phá sản 2014 được ban hành và đóng vai trò quan trọng […]

Xem thêm