Thẻ: thời gian phải gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động năm 2021

Giấy phép lao động năm 2022

Giấy phép lao động năm 2022 là một trong các loại giấy tờ mà hầu hết người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam cần […]

Xem thêm
Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Tĩnh

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Tĩnh

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Tĩnh là dịch vụ pháp lý nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, […]

Xem thêm
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoại tại Nghệ An

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nghệ An

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam khi Giấy phép lao động trước đó được cấp sắp […]

Xem thêm