Tag: Sự khác biệt trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 với Luật hôn nhân và gia đình 2000

Sự khác biệt trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 với Luật hôn nhân và gia đình 2000

Kể từ ngày 01/01/2015, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành, dưới đây là một số điểm khác nhau cơ […]

Xem thêm