Thẻ: Quy định về cập nhật bảng lương mới của công chức áp dụng từ tháng 7/2023.

Cập nhật bảng lương mới của công chức áp dụng từ tháng 7/2023

Cập nhật bảng lương mới của công chức áp dụng từ tháng 7/2023, mang lại những thay đổi tích cực về thu nhập cho cán bộ […]

Xem thêm