Thẻ: Nội dụng của di chúc

Mẫu di chúc mới nhất

Mẫu di chúc mới nhất

Mẫu di chúc mới nhất cần tuân theo các quy định của pháp luật dân sự  và một số văn bản pháp luật hiện hành. Vậy […]

Xem thêm
Có nên lập di chúc đất đai ở Nghệ An cho con không?

Có nên lập di chúc đất đai ở Nghệ An cho con không?

Có nên lập di chúc đất đai ở Nghệ An cho con không? Di chúc là gì? Ai có quyền lập di chúc? Hình thức, nội dung […]

Xem thêm