banner

Thẻ: nhận con nuôi

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật hiện hành

08/11/2019

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài là một phạm trù được quy định trong luật Hôn nhân và gia đình, nhưng không hẳn ai […]

Xem thêm

Hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi trong nước

08/11/2019

Với nhiều lý do và mục đích khác nhau, việc nhận con nuôi trong đời sống xã hội Việt Nam đã tồn tại từ lâu và […]

Xem thêm