Thẻ: nhận con nuôi

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật hiện hành

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài là một phạm trù được quy định trong luật Hôn nhân và gia đình, nhưng không hẳn ai […]

Xem thêm

Hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi trong nước

Với nhiều lý do và mục đích khác nhau, việc nhận con nuôi trong đời sống xã hội Việt Nam đã tồn tại từ lâu và […]

Xem thêm