Thẻ: Khiếu nại thủ tục hành chính

Đại diện thực hiện khiếu nại

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không?

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không? Văn phải ủy quyền thực hiện khiếu nại có bắt buộc phải công chứng, […]

Xem thêm