banner

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không?

Đại diện thực hiện khiếu nại

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không? Văn phải ủy quyền thực hiện khiếu nại có bắt buộc phải công chứng, chứng thực?  Ủy quyền thực hiện khiếu nại mới nhất từ tháng 12/2020 được Công ty Luật FBLAW hướng dẫn cụ thể.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại 2011 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12/2020, trong đó có quy định về việc đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau:

1. Đại diện thực hiện việc khiếu nại

  • Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho Luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự để thực hiện khiếu nại.
  • Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho Luật sư hoặc người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thực hiện việc khiếu nại.
  • Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.

2. Văn bản ủy quyền thực hiện việc khiếu nại có bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

ỦY quyền thực hiện khiếu nại có bắt buộc công chứng, chứng thực
Ủy quyền thực hiện khiếu nại mới nhất
  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/12/2020 thì việc ủy quyền thực hiện việc khiếu nại cho Luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phải được lập bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Mẫu văn bản ủy quyền thực hiện việc khiếu nại theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 124/2020/NĐ-CP

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có thể liên hệ với Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và tiến hành các vấn đề pháp lý liên quan đến việc khiếu nại và giải quyết tại cơ quan nhà có thẩm quyền.

Mọi thắc mắc Quý khách hàng có thể liên hệ theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.