Thẻ: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (trừ […]

Xem thêm