Thẻ: có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký nhân cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hiện nay việc trẻ em bị thất lạc cha, mẹ vẫn còn rất […]

Xem thêm

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật hiện hành

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài là một phạm trù được quy định trong luật Hôn nhân và gia đình, nhưng không hẳn ai […]

Xem thêm

Tư vấn về điều kiện nhận con nuôi

Hiện nay, việc nhận con nuôi không còn xa lạ gì đối với nhiều gia đình. Đây được xem là một hành động nhân đạo và […]

Xem thêm