banner

Thẻ: có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

16/11/2019

Thủ tục đăng ký nhân cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hiện nay việc trẻ em bị thất lạc cha, mẹ vẫn còn rất […]

Xem thêm

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật hiện hành

08/11/2019

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài là một phạm trù được quy định trong luật Hôn nhân và gia đình, nhưng không hẳn ai […]

Xem thêm

Tư vấn về điều kiện nhận con nuôi

08/11/2019

Hiện nay, việc nhận con nuôi không còn xa lạ gì đối với nhiều gia đình. Đây được xem là một hành động nhân đạo và […]

Xem thêm